1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří jakými byly Egypt, Chetitská říše, nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – v období, které můžeme s jistou rezervou označit jako „první mezinárodní věk“ v dějinách lidstva“? Jak vlastně v těchto oblastech došlo k nástupu „doby železné“ a jaký to mělo význam pro formování kořenů dnešní „západní“ kultury? Tyto změny jsou tradičně spojovány s příchodem tzv. mořských národů. Můžeme je ale z větší části přičíst jednomu faktoru, události a datu, nebo spíše sérii katastrof a dominovému efektu, posílenému vzájemným propojením tehdejších politických útvarů? Na tyto otázky, zajímavé mimo jiné i díky svým paralelám se současností, se pokouší poctivě a zároveň čtenářům přístupně odpovědět přední americký archeolog a historik Eric H. Cline....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/33_/332469/1177-pr-kr-zhrouceni-civilizace-a-i-Up1-332469.jpg 4.813
Žánr
Literatura naučná, Historie
Vydáno · Vyšehrad
Orig. název

1177 B.C. The year civilization collapsed · 2014

více informací...
Nahrávám...

Komentáře (6)

Kniha 1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

Přidat komentář
OldřichHanton
20. srpna

Pozdní doba bronzová ve středomoří a její náhlý konec je myslím velmi zajímavé téma. Jsem rád, že jsem si mohl oprášit a doplnit své staré školní znalosti. Plusem je, že se autor nesnažil přijít s žádnou vlastní vševysvětlující teorií, ale pouze shrnul a zhodnotil různé možné příčiny tohoto kolapsu.
Přestože je knížka někde na pomezí mezi odbornou a popularizační publikací, jako člověk odkojený Vojtěchem Zamarovským musím říci, že jeho čtivosti Eric H. Cline nedosahuje a občas jsem při čtení zívnul. V závěru mě nepotěšil ani častý neduh tohoto druhu literatury, rozvíjení paralel mezi úpadkem starověkých civilizací a současností. Přesto se stále jedná o asi nejlepší knížku v češtině věnovanou danému tématu, která dobře shrnuje současný stav bádání.

braunerova
16. dubna

První část, věnovaná jednotlivým aktérům - Egypt, Kanaán, Mitanni, Kréta, Mykény, Chetité, Asýrie a Babylonie, se četla jako beletrie a opravdu mě nadchla. Autor pracuje s nejnovějšími archeologickými poznatky a výklady historiků. Druhá část, zabývající se zhroucením této globální civilizace, mě už tolik nebavila. V podstatě by se dala shrnout do jediné věty - vím, že nic nevím. Odkazy na použitou literaturu mají asi 50 stránek.

tartan
05. března

Nie je príliš častým javom, že sa vedecko-populárna kniha o histórii číta ako napínavá detektívka. Americkému archeológovi a historikovi Ericovi H. Clineovi sa to podarilo. Treba však hneď na začiatku povedať, že téma, ktorú vo svojej úchvatne napísanej knihe rozoberá, je úchvatná sama o sebe. Dokazujú to nielen početné archeologické nálezy a písomné pramene, ale aj slávne Homérove eposy Ílias a Odysea. Táto absolútna klasika svetovej literatúry, ktorá nám už celé tisícročia prináša pohnuté osudy legendárnych hrdinov trójskej vojny, je totiž básnickým odrazom práve tých dramatických udalostí, ktoré vo svojej knihe s vedeckou precíznosťou rozoberá a sumarizuje Eric H. Cline. Udalostí, ktoré, mierne nadnesene povedené, viedli ku koncu prvého medzinárodného veku ľudstva.

Jeho syntéza, ak sa to tak dá nazvať, je síce rozsahom neveľká (necelých 300 strán), ale nabitá množstvom informácií. Prehľadne štruktúrovaný text je členený do piatich hlavných častí (plus úvodu a epilógu), ktoré postupne oboznamujú čitateľa s časopriestorom východného Stredomoria - Egeidy, Egypta a Blízkeho východu od 15. do 12. stor. pred Kr., teda historickej epochy rozkvetu civilizácií doby bronzovej. Bol to prvý skutočne kozmopolitný vek ľudstva, obdobie čulých obchodných stykov a medzinárodnej diplomacie, kde sa panovníci vtedajších kráľovstiev v korešpondencii oslovovali navzájom "môj brat". Tento ohromný vek nie nepodobný tomu dnešnému (a že tam je tých paralel viac ako dosť) však skončil ohromnou pohromou, ktorá doteraz vzbudzuje viac otáznikov ako poznáme odpovedí.

Čo sa vlastne stalo? Kto boli záhadné morské národy a ako s tým súvisia? Čo všetko nám napovedajú archeologické a písomné pramene? Interpretujeme ich vôbec správne? Každá poriadna detektívka končí odhalením páchateľa a vyriešením záhady. Tak ďaleko však ešte nie sme a ktovie, či niekedy budeme. Ani táto Clineova kniha neprináša jednoznačnú odpoveď, hoci naznačuje možné riešenie. Ale aj to je na histórii to fascinujúce. Raz možno bude objavený nezvratný dôkaz, ktorý definitívne odhalí oponu nad touto veľkou historickou záhadou. Ako na úplnom konci svojej knihy píše sám Cline, do tej doby môžeme len rozoberať možnosti a, ako povedal Sherlock Holmes, "zvažovať pravdepodobnosti a zvoliť tú najpravdepodobnejšiu."

thorir
24. února

Fascinující pohled do vzdálené minulosti. Pohled na hromadný kolaps civilizací na konci druhého tisíciletí před Kristem. Pohled na bouřlivou epochu. Autor se příliš nezdržuje, velmi rychle načrtává dobovou situaci, a přestože je kniha psána čtivě a jednoduše, neuškodí, když čtenář již má nějaké znalosti o dané době a místě, značné množství jmen králů, království, měst, etnik se čte lépe, pokud o nich již čtenář v minulosti slyšel (oceňuji, že autor na konci knihy přidal seznam jmen s krátkým popisem „kdo je kdo“). Před začtením se do knihy doporučuji shlédnout autorovu přednášku o tématu, odkaz na cca hodinové video v angličtině, viz diskuze. Dost mi pomohla rychle se zorientovat v situaci, připravila mě na zmíněné množství jmen osob, měst a skupin (a nemusel jsem si lámat hlavu s výslovností). V druhé polovině pak autor načrtává obraz zkázy, obraz zničených a zapomenutých měst, států a říší. Obraz je sestaven primárně na základě archeologických nálezů, popř. dochovaných písemných záznamů. Mezi tím vším se proplétá autorova snaha identifikovat příčiny pádu a kolapsu. Je nesmírně zajímavé, sledovat jak se tehdejší civilizace podobala té naší dnešní (samozřejmě s ohledem na dostupné technologie). O dalších 1500 let později následoval Řím, a dnes jsme zřejmě na řadě my. Téměř to vypadá na cyklus kolapsů a znovuzrození. Závěry ponechávám bez komentáře, čtenáři komentující přede mnou vše podstatné vypíchli. Dovolím si snad jen znovu upozornit na jednu knihu uvedenou v seznamu použité literatury, totiž Kolapsy složitých společností od Josepha Taintera, uplynulo 30 let od vydání, přesto jde zřejmě o nejzásadnější text zabývající se kolapsy civilizací.

Na závěr jedno zamyšlení. Kolapsy nás fascinují. Je to tím, že podvědomě vnímáme úpadek naší vlastní západní civilizační skupiny v přímém přenosu? Nebo je to tím, že nás fascinují ty zdánlivě skokové změny, doby temna a následné znovuzrození něčeho jiného, nového? Platí zřejmě obě možnosti. Možná ve studiu kolapsů hledáme jakousi oporu, možnost nalézt něco co udělat jinak, oddálit ten pád? Být nějak připraven? Zde se, víc než kdekoliv jinde, hodí parafrázovat Santayanu: „Ti kdo nestudují historii, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat“, a zároveň jsem někde viděl „pokračování“ ve formě vtipu „A ti kdo studují historii, jsou odsouzeni k tomu, přihlížet, jak ji opakují ti, kdo ji nestudují“. Knihu rozhodně doporučuji, skvělý počin od nakladatelství Vyšehrad.

bulat
16. února

Súhlasím so všetkým, čo napísal Saša57. A doplním ešte dva svoje postrehy, respektíve nadväznosť na dve iné knihy na tému kolapsu spoločností.

Za prvé sa táto kniha krásne doplňa s Tainterovou knihou Kolapsy složitých společností- čím je spoločnosť komplexnejšia, tým je náchylnejšia ku skolabovaniu. Nakoniec sa tento kolaps stáva takmer nevyhnutným. A čím je spoločnosť viac prepojená a globalizovaná, tým ľahšie sa kríza prenesie či už k susedom, alebo i na druhý koniec sveta. Autor v tejto knihe uvádza pozoruhodné pararely medzi spoločnosťou neskorej doby bronzovej a súčasnosťou - pre zamyslenie, aby sme vedeli, čo nás pravdepodobne čaká a neminie.

Druhá kniha na porovnanie je Kolaps a regenerace od M. Bártu. Kolaps neznamená nutne len zánik ale i znovuzrodenie. Z popola zničenej spoločnosti povstáva spoločnosť nová, väčšinou zložitejšia a vyspelejšia. A tak i zánik veľkých ríš doby bronzovej viedol ku vzniku malých mestských štátov, slabikové klinové písmo bolo nahradené jednoduchším a praktickejším písmom hláskovým, polyteizmus bol nahradený monoteizmom a v Aténach počas obrovského duchovného vzopetia dospeli až k istej forme demokracie. Ako autor píše v závere knihy - niekedy je k obnove ekosystému pralesa a uvoľneniu miesta pre nový porast nutný rozsiahly požiar. Bez vyhynutia dinosaurov by nenastala éra cicavcov. Ani človeka.

Z uvedených dôvodov táto kniha nie je len o histórii staroveku, ale má presah (ako obvykle knihy o kolapsoch mávajú) i do súčasnosti. Žiadna spoločnosť v dejinách netrvala večne a všetky sa nakoniec rozpadli. To isté čaká aj spoločnosť súčasnú. Otázne je len to, kedy nastane onen bod zlomu. Základné faktory ako klimatické zmeny, migrácia a podobne tu už sú. Avšak táto spoločnosť nebude pravdepodobne v dejinách posledná. Po jej kolapse vyrastie na jej troskách iná, možno ešte zložitejšia a hádam i lepšia. Avšak my už pri tom pravdepodobne nebudeme. Ale predsa oproti starým Chetitom máme jednu výhodu - máme oveľa viac vedomostí a vieme vytušiť či vydedukovať, čo nás čaká. To by nás mohlo motivovať k preventívnemu konaniu. Otázne však je, či to bude stačiť...

Saša57
29. ledna

Výborná kniha zabývající se hledáním příčin zhroucení civilizací ve východním Středomoří a na Blízkém východě na konci doby bronzové. Zda to bylo invazí tzv. Mořských národů v letech 1207 a 1177 př. Kr. nebo to zapříčinila série zemětřesení či sucho a klimatická změna nebo všechny faktory dohromady, které vyvolaly dominový efekt zániku vyspělých civilizací a skončila tak velká epocha dějin, která otevřela dveře k nástupu doby železné. Doporučuji pro všechny zájemce o starověké dějiny. Kniha je napsána velice čtivě, přehledně a srozumitelně. Dávám jednoznačně 5 hvězdiček. Opravdu vynikající kniha. Tato kniha má být první z edice "Zásadní okamžiky starověkých dějin" v nakladatelství "Princeton University Press". Věřím, že nakladatelství Vyšehrad vydá i další knihy z této edice. Tuto knihu považuji na vynikající nakladatelský počin zmiňovaného Vyšehradu.

Štítky

historie archeologie Blízký a Střední východ dějiny civilizace Středomoří

Autor knihy

Eric H. Cline
americká, 1960

Podobné knihy

Kniha 1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů je v

Právě čtených1x
Přečtených14x
Doporučených5x
Knihotéce20x
Chystám se číst26x
Chci si koupit13x