1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří jakými byly Egypt, Chetitská říše, nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – v období, které můžeme s jistou rezervou označit jako „první mezinárodní věk“ v dějinách lidstva“? Jak vlastně v těchto oblastech došlo k nástupu „doby železné“ a jaký to mělo význam pro formování kořenů dnešní „západní“ kultury? Tyto změny jsou tradičně spojovány s příchodem tzv. mořských národů. Můžeme je ale z větší části přičíst jednomu faktoru, události a datu, nebo spíše sérii katastrof a dominovému efektu, posílenému vzájemným propojením tehdejších politických útvarů? Na tyto otázky, zajímavé mimo jiné i díky svým paralelám se současností, se pokouší poctivě a zároveň čtenářům přístupně odpovědět přední americký archeolog a historik Eric H. Cline....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/33_/332469/big_1177-pr-kr-zhrouceni-civilizace-a-i-Up1-332469.jpg 4.534
Žánr:
Literatura světová, Literatura naučná, Historie

Vydáno: , Vyšehrad
Originální název:

1177 B.C. The year civilization collapsed, 2014


více info...
Nahrávám...

Komentáře (13)

Kniha 1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

Benedikt
17. ledna

Kniha má svoje silné ako aj slabé stránky. Medzi najsilnejšie patrí sprostredkovanie najnovších poznatkov jednak morskej archeológie ako aj ďalších poznatkov z ugaritských či chattušských archívnych záznamov či ďalšieho archeologického výskumu od Egypta, cez Kannán až po Grécko. Autor prichádza s pomerne zrozumiteľnou teóriou o príčinách kolapsu na konci Bronzovej doby v Stredomorí. Ďalšou silnou stránkou je poctivá argumentačno-logická konfrontácia jednotlivých dôkazov ako aj prísne posudzovanie „konkurenčných“ hypotéz.
Cline prichádza s nie veľmi bombastickou hypotézou, že kolaps bol zapríčinený viacerými faktormi. Od zmeny klímy, cez sériu zemetrasení ako aj populačných pohybov a ďalšími okolnosťami, ktoré vytvorili takú kauzálnu reťaz, ktorá postupne testovala ekonomické ako aj spoločenské hranice vtedajšej spoločnosti. Ekonomické, tovarové či sociálne väzby na konci Bronzovej doby nabrali „globalizovaný“ charakter, ktorý umožnil prelievanie jednotlivých spoločenských problémov na iné, formálne samostatné spoločenstvá. Cline pristúpil k riešeniu archeologických problémov formou teórie komplexnosti systémov, ktoré samy o sebe fungujú, avšak Cline napriek tejto významnej argumentačnej barličke v knihe, nebol schopný zrozumiteľne vysvetliť rozhodné okolnosti, ktoré okolo roku 1177 p. K. viedli ku kolapsu vtedajšieho sveta. Celá kniha tak naberá skôr príbehový charakter atraktívny pre milovníkov kolapsov.

asakz
23.07.2021

Zajímavější mi přišla cca první polovina knihy popisující především podmínky předcházející vlastnímu kolapsu. Velká část informací pochází z korespondence mezi vládci a úředníky tehdejších mocností, kteří evidentně udržovali čilé obchodní i jiné styky. O "Mořských národech" se toho z knihy člověk moc nedozví, jednoduše proto, že se toho moc neví. Stejně tak o příčinách kolapsu se spíše spekuluje. Přesto je to kniha zajímavá a napsaná poměrně čtivě. Navíc jsou zde mnohé paralely k naší civilizaci, i když se domnívám, že dělat na jejich základě nějaké závěry pro naší dobu by bylo spíše zavádějící.


Flexi
18.10.2020

Kniha mě oslovila. Jsem fanda historie, nikoli velký znalec, a pro takové myslím je kniha vhodná. Nezahltí přemírou informací, ve kterých by se čtenář ztrácel.
Velmi oceňuji vědce, kteří jsou schopni přiznat, že nevědí, že "jen" předpokládají. V době, kdy mnozí kážou své názory jako dané pravdy, kdy je mediálně žádaný zjednodušující pohled na určité události, je přístup autora o to cennější. Je dobré si uvědomit, že vývoj lidstva není jako detektivka, kdy v té správné je pachatel jasný.

puml
23.04.2020

Výborná kniha o kolapsu na konci doby bronzové. Vše je podáno srozumitelně a přehledně, takže i pouhý knižní nadšenec jako já se v tématu rychle zorientuje. Jen těžko říct, jestli ty paralely k dnešku nejsou trochu mimo. Přijde mi to jako takový trend, že se dávají do souvislosti kolapsy dávných civilizací s tím, co se děje dnes. Člověk jako takový se svým chováním v krizových situacích a myšlením za tu dobu asi zas až tak nezměnil, takže některé chování a nastalé situace na konci doby bronzové lze jistě vztáhnout i k tomu, co se děje ve společnosti dnes. Ale spíš jen rámcově než globálně. Občas mi neseděly některá spojení a věty. Nevím, jestli to byl záměr překladatele nebo spíš přehlédnutí. Ale to jsou jen detaily. Celkově je to skvělá kniha. Doporučuji.

yerry
12.04.2020

Po tom, čo sa na túto knihu odkazovalo viacero autorov radiacich sa medzi katastrofistov, záhadológov a alternatívcov, nenechal som ju dlho bokom ani ja. Čítanie je to zujímavé ale nemôžem sa ubrániť dojmu aj pod vplyvom jednej z diskusií tuná na DK, že autor použil projekciu súčasnosti na minulosť. Autor pritom patrí medzi tých "serióznych", zdrojová literatúra je uvádzaná na takmer 50. stranách, pričom poznámky pod čiarou sú niekoľkonásobné na takmer každej strane.

Hlavnou témou knihy je otázka, čo spôsobilo úplny kolaps civilizácie na sklonku 12. st. pr.n.l.. Autor uvádza viacero možností vrátane invázie Morských národov a prikláňa sa k teórii, že ho spôsobilo viacero faktorov. Od prírodných pohrôm, hladomorov, vojen, sociálnych výbuchov až po ekonomický kolaps. V tom poslednom vidím tú projekciu súčasnosti. Autor píše o troch storočiach pred kolapsom ako o globalizovanej úzko previazanej ekonomike, ktorú mohol pochovať dominový efekt. V následnej dobe temna vystriedali autokratické centralizované štáty, malé mestské štáty s ekonomikou založenou na kapitalistickej dravosti. Teda zrútenie civilizácie vysvetľuje z liberálnych hľadísk. Uvádza však, že nič nie je jasné. Určité indície sú, ale jednoznačne sa nedá určiť ani to, kto boli tie Morské národy a či vykonávali násilnú inváziu.

K téme sa vyjadrilo viacero odborníkov zvučných mien, autor ich tu uvádza. Doposiaľ sú to všetko hypotézy. Nejednoznačné je datovanie jednotlivých udalostí ale aj identifikácia spomínaných osôb a národov. V tejto súvislosti ma zaráža jedna vec, prečo sú tak zavrhovaní alternatívci so svojimi myšlienkami, ktorí sa zamýšľajú nad tými istými faktami... Knihu som zhltol aj napriek tomu, že textu k čítavosti ešte niečo chýba. O tomto období som mal trochu inú predstavu. Nerátal som s tým, že prechod z neskorej doby bronzovej do následnej doby železnej bol taký zásadný a vlastne menil celý známy svet. Určite si od autora ešte niečo prečítam...

AnoMANder
01.11.2019

Velmi zajímavá, čtivě napsaná, kniha shrnující poznatky o období konce doby bronzové ve východním Středomoří. Přehledně sesumírovaný vývoj jednotlivých států (Chetité, Egypt, Egeida,...) i možných příčin kolapsu na přelomu 12. a 11. st. př. Kr. Nejsou tam nové objevné teorie, ale jako celek působí kniha výborně.

InaPražáková
24.02.2020

Stručný a srozumitelný náhled do konce doby bronzové od rozkvětu všech středomořských států po jejich rychlý úpadek. Hledání jeho příčiny přehledně shrnuje všechny publikované teorie, aniž některou preferuje, ostatně se neustále připomíná, že průzkum nalezišť pořád pokračuje a občas ukáže opodstatněná i dříve přehlížená domněnka.
Téma je nesmírně zajímavé, ale bylo to na mě stručné až příliš - zajímavosti nadhozené jednou větou, letmo zmíněné vědecké spory mě vždycky zaujaly, ale hledat jsem si je musela jinde a zdaleka ne vždycky našla. Což není chyba knihy, jen jsem se s její stroze faktickou strukturou čtenářsky trochu míjela. V doslovu autor píše, že by časem mohlo vzniknout rozšířené vydání. Budu doufat, že k tomu dojde a že se třeba dočkám i českého překladu, protože bych stála o knihu s nejméně dvojnásobným počtem stran.

OldřichHanton
20.08.2019

Pozdní doba bronzová ve středomoří a její náhlý konec je myslím velmi zajímavé téma. Jsem rád, že jsem si mohl oprášit a doplnit své staré školní znalosti. Plusem je, že se autor nesnažil přijít s žádnou vlastní vševysvětlující teorií, ale pouze shrnul a zhodnotil různé možné příčiny tohoto kolapsu.
Přestože je knížka někde na pomezí mezi odbornou a popularizační publikací, jako člověk odkojený Vojtěchem Zamarovským musím říci, že jeho čtivosti Eric H. Cline nedosahuje a občas jsem při čtení zívnul. V závěru mě nepotěšil ani častý neduh tohoto druhu literatury, rozvíjení paralel mezi úpadkem starověkých civilizací a současností. Přesto se stále jedná o asi nejlepší knížku v češtině věnovanou danému tématu, která dobře shrnuje současný stav bádání.

1

Doporučujeme

Vladař
Vladař