Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (Banská Bystrica)

knihovny

Typ:?
Město:Banská Bystrica
Telefon:048/ 413 48 68, 048/
E-mail:mvs@vkmk.sk
Web:http://www.vkmk.sk
Adresa:Ul. Jilemnického 48, Banská Bystrica, 974 04
Otevírací doba:ODDELENIE BELETRIE, ODBORNEJ A REGIONÁLNEJ LITERATÚRY
- UL. F. ŠVANTNERA 18, tel. 048/ 415 37 84,
MVS : mvs@vkmk.sk
Výpožičky : svantnerova@vkmk.sk
Bibliografia : bibliografia@vkmk.sk
Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 9 - 11:30 12:15 - 17;
streda 12 - 17;

Fond a služby pre mládež od 15 rokov, pre dospelých, zvukové knihy pre nevidiacich,slabozrakých a inak zdravotne postihnutých.. Čitáreň. Online databázy EBSCO. REGION. OSOBNOSTI. MVS. Kopírovanie z dokumentov. Skenovanie. BIS. Rešerše. CD ROM, INTERNET ADSL pre verejnos - 4 PC.
Náučná literatúra

ODDELENIE PRE DETI - UL. LAZOVNÁ 26, tel. 048/ 415 31 48, e-mail: detske@vkmk.sk
Otvorené:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 9 - 11:30 12:15 - 16:00 streda: 12 - 16:00
Fond a služby najmä pre deti do 15 rokov, ale aj dospelých záujemcov o detskú literatúru, študentov. Čitáreň. Online databázy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. BIS. Rešerše. Video. CD ROM. INTERNET ADSL pre verejnos - 4 PC. Kultúrno-výchovné podujatia. Hudobné èasopisy, knihy o hudbe, hudobniny, hudobné videoprogramy. BIS. Rešerše. Hudobné podujatia.

Pobočky:

SÍDLISKO - UL. 29.AUGUSTA 25 - tel. 048/ 414 22 83, e-mail: 29augusta@vkmk.sk
Otvorené: pondelok: 10 - 12;13 - 17
utorok: 12 - 17
streda: 12 - 17
štvrtok: 10 - 12;13 - 17
piatok: 12 - 17

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Noviny a èasopisy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. INTERNET ADSL pre verejnos - 1 PC.


FONČORDA - UL. JILEMNICKÉHO 48 - 048/ 413 48 68 e-mail: jilemnickeho@vkmk.sk

Otvorené:
pondelok, utorok, štvrtok : 9 -12 13 - 17
streda: 13 - 17 piatok:8-12 13-16

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Noviny a časopisy. Podujatia. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. INTERNET ADSL pre verejnos - 3 PC.

SÁSOVÁ - MŠ KARPATSKÁ 3 - tel. 048/ 417 37 24, e-mail: karpatska@vkmk.sk
Otvorené:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 10 -12 13 - 17 streda: 13 - 17

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Čitáreň - noviny a časopisy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. Video. Spoloèenské hry. INTERNET ADSL pre verejnos zdarma - 8 PC (národný projekt -Verejný internet v knižniciach). Podujatia pre deti, mládež i dospelých. Možnos stretávania sa neformálnych obèianskych združení, miesto na výstavky amatérskych fotografov, výtvarných umelcov, zberateľov.

O knihovně

Kto bol Mikuláš Kováč a prečo knižnica nesie jeho meno ?
Bol to výborný básnik a dobrý človek. Okrem iného tiež priateľ kníh, ktorý sa v knižnici cítil ako doma... Už niekoľko rokov si žiadne knihy od nás nemôže požičať, a tak ich požičiavame iným s jeho menom v názve našej knižnice...

Zdroj textu: http://www.vkmk.sk/index.php