Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín (Trenčín)

knihovny

Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín (Trenčín)

Typ:veřejná knihovna
Město:Trenčín
Telefon:032/770 8300 (ú
E-mail:vkmr@vkmr.sk
Web:http://vkmr.sk
Adresa:Jaselská 2, Trenčín, Trenčín, 911 82
Otevírací doba:Pondelok, utorok:

7.00 - 19.00

Streda:

10.00 - 19.00

Štvrtok, piatok:

7.00 - 19.00

Sobota:

8.00 - 13.00

O knihovně

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Plní funkciu mestskej verejnej knižnice pre mesto Trenčín a zároveň funkciu regionálnej knižnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice, zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti, zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému. Zriaďovateľom knižnice je Trenčiansky samosprávny kraj.

Knižničný fond Verejnej knižnice Michala Rešetku obsahuje cca 250 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 384 titulov periodík a regionálne dokumenty.

Knižnica je otvorená 62 hodín v týždni, služby poskytuje denne okrem nedele. Popri základných a špeciálnych knižnično-informačných službách poskytuje aj prístup na internet pre verejnosť, organizuje množstvo kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom predstaviť širokej verejnosti literátov a iné významné osobnosti trenčianskeho regiónu, vzdelávacie podujatia pre deti a mládež a inštruktážne školenia k zvládnutiu základov práce s PC.

Knižnica plní, v rámci svojej miestnej a regionálnej pôsobnosti vzdelávacie, informačné a kultúrne poslanie, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podieľa sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov a návštevníkov.

Zdroj textu: vkmr.sk