Vědecká knihovna Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

knihovny

Vědecká knihovna Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Ústí nad Labem
Telefon:475 286 024-5
E-mail:pult@knihovna.ujep.cz
Web:http://knihovna.ujep.cz/
Adresa:Pasteurova 5, Ústí nad Labem, 400 96
Otevírací doba:Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 20:00
Pátek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00

O knihovně

Vědecká knihovna UJEP komplexně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP (shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu).

Knihovna se člení na oddělení zpracování fondů a oddělení služeb. Ředitelem knihovny je PhDr. Ivo Brožek.

Knihovna poskytuje výpůjční služby absenční a prezenční, kopírování a skenování dokumentů, přístup k elektronickým databázím (bibliografickým, plnotextovým), rešeršní služby aj.
Jako čtenářských průkaz slouží průkaz studenta nebo zaměstnance UJEP (čipová karta) po provedení registrace v knihovně.
Celouniverzitní katalog.
Knihovna se nachází v areálu kampusu, budova K (budova na sloupech).

Zdroj textu: http://knihovna.ujep.cz/
Autor fotky výše: UJEP