Turčianska knižnica v Martine (Divadelná 3)

knihovny

Typ:?
Město:Divadelná 3
Telefon:3601
E-mail:?
Adresa:?
Otevírací doba:pondelok - piatok: 08:00-18:00
sobota: 09:00-13:00

O knihovně

Turčianska knižnica v Martine je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Jej poslaním je sprístupňovať informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie. Buduje univerzálny knižničný fond, ktorý tvorí 140 000 kníh, hudobnín, CD, MG, LP, videokaziet, elektronických dokumentov a 69 titulov časopisov.

Metodicky usmerňuje obecné a mestské knižnice regiónu, buduje knižničný fond regionálnych dokumentov, spracováva regionálnu bibliografickú databázu. Spracúva a vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností Turca.

Turčianska knižnica usporadúva kultúrno – výchovné podujatia pre deti i dospelých a sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie. Pri knižnici pôsobí literárny klub Duria, ktorý združuje neprofesionálnych poetov i prozaikov ako aj literárny klub mladých, ktorý sa orientuje na mladých ľudí vo veku do 26 rokov.

Turčianska knižnica ročne zaregistruje okolo 6000 používateľov, navštívi ju 130 000 návštevníkov a zrealizuje 400 000 výpožičiek. Pripraví a zrealizuje cca 600 kultúrno – výchovných podujatí, ktorých sa zúčastní 16 000 návštevníkov. Svoje služby poskytuje používateľom v centre mesta na Divadelnej ulici (vedľa Slovenského komorného divadla) a na štyroch pobočkách na najväčších martinských sídliskách – na Severe, Ľadovni, Priekope a v Záturčí.

Zdroj textu: https://turcianskakniznica.sk/