Obecní knihovna Tochovice

knihovny Středočeský kraj , Tochovice

Přidat do oblíbených
Obecní knihovna Tochovice
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 318 682 760, 607 660
E-mail: obecni.urad@tochovice.cz
Web: http://www.tochovice.cz/obecni-knihovna/
Adresa: Tochovice 11, Tochovice, 26281
Otevírací doba: Pátek 15.30 - 17.00

O knihovně

Vraťme se však trochu zpět do historie. Předchůdce „Knihovny“ byl „Čtenářsko-ochotnický spolek Tochovice“, který vznikl již počátkem 19. století. My si neumíme představit dobu bez radia, televize, záplavy časopisů, vlaku a aut, kdy každý cizinec byl vzácný zdroj informací ze světa. Tehdy kniha čtená při skromném osvětlení byla „Internetem“ současnosti. V 1914 po vypuknutí I. světové války, tento spolek zanikl a veškeré knihy převzala farnost Tochovice, která mezi válkami tyto půjčovala. V1953 převzala veškerý knižní fond Základní škola Tochovice, která je půjčovala do roku 1957. Od 5. října 1957 všechny knihy převzal Místní národní výbor a založil Místní lidovou knihovnu. Velkým štěstím a dobrým vkladem byla osoba pana knihovníka, který celých 43 let stál včele knihovny. Byl jím pan Antonín Vrba. Nikdo dnes nespočítá počet hodin jeho volného času, který vyplnil prací pro knihovnu a kulturu v naší obci. Nejde nevzpomenout na divadelní představení, přednášky pro žáky školy, nástěnky k jednotlivým výročím, koncerty vážné hudby, vyznamenání „Vzorná lidová knihovna“ a tím presentaci obce v blízkém i vzdáleném okolí. Po smrti pana Vrby převzali péči o knihovnu jeho manželka Květuše Vrbová a syn Vladimír Vrba. Po úmrtí paní Vrbové vede knihovnu paní Marie Letová a Vladimír Vrba. V současné době má knihovna výpůjční fond 6.468 svazků. Mimo obyvatele Tochovic navštěvují knihovnu nejen občané Hořejan, St. Hrádku, Horčápska, St. Vody, ale i z Příbrami. Vlivem dnešní doby je bohužel stále klesající návštěvnost dětí. Výpůjční doba je každý pátek od 15:30 do 17:00 hodin. Ačkoliv je stanovena výpůjční doba, jsou knihovníci ochotni do knihovny na požádání zajít i v jinou dobu..

Zdroj textu: http://www.tochovice.cz/obecni-knihovna/historie/