Místní knihovna Benešov u Boskovic (Benešov u Boskovic)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Benešov u Boskovic
Telefon:516 467 324
E-mail:knihovna@benesov-u-boskovic.cz
Web:https://www.benesov-u-boskovic.cz/mistni-knihovna/
Adresa:Benešov 122, Benešov u Boskovic, 679 53
Otevírací doba:úterý od 17.00 hod. do 18.00 hod
pátek od 17.00 hod. do 18.30 hod

O knihovně

Přesný údaj o založení místní knihovny není, ale je jisté, že ve 2. polovině čtyřicátých let se knihy v Benešově půjčovaly. Knihovna byla umístěna v národní škole pod kostelem (dnes budova patří firmě Handicap). Prvním knihovníkem byl řídící učitel Čeněk Sychra. V roce 1967 byla provedena přístavba nové budovy místního národního výboru a v ní byla vyčleněna místnost pro místní knihovnu. Po přestěhování knihovny se dalším knihovníkem stal pan Rudolf Doležal. Od roku 2005 je knihovnice paní Jaroslava Kolářová. V knihovně najdete na 5 tisíc knih, z toho je většina beletrie pro dospělé čtenáře, zbytek tvoří literatura pro mládež a naučná literatura. V knihovně jsou 2 počítače připojené na internet, jeden je pro knihovnické potřeby, druhý je pro veřejnost. K dispozici je 10 studijních míst. Pro čtenáře využíváme tzv. Výměnný fond Regionálního oddělení Městské knihovny Boskovice. Ročně nám regionální oddělení poskytuje na 300 svazků nových knih. Výměnný fond je pro naši knihovnu velkým přínosem. Čtenáři tak mají větší možnost k zapůjčení především novějších titulů kniho pro dospělé i pro mládež, mají možnost si přes výměnný fond vypůjčit i odbornou literaturu.

Zdroj textu: https://www.benesov-u-boskovic.cz/mistni-knihovna/historie/