Mestská knižnica mesta Piešťany (Piešťany)

knihovny

Mestská knižnica mesta Piešťany (Piešťany)

Typ:veřejná knihovna
Město:Piešťany
Telefon:033 / 77 259 82
E-mail:info@kniznica.sk
Web:http://www.kniznica.sk/
Adresa:Školská 19, Piešťany, 921 01
Otevírací doba:oddelenie pre dospelých čitateľov 8.30 - 19.00 h oddelenie pre deti a mládež 8.30 - 18.00 h internet stredisko 8.00 - 19.00 h

O knihovně

Mestská knižnica mesta Piešťany už takmer 90. rokov odomyká svoje brány všetkým, ktorí milujú literatúru a túžia po poznaní. Zo skromných začiatkov sa vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú, informačnú a kultúrnu inštitúciu komunitného charakteru, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu. Ako jediná knižnica na Slovensku zriadila a od roku 2003 spravuje mestské informačné centrum – Piešťanské informačné centrum. Je Partnerskou knižnicou Kancelárie národnej rady Slovenskej republiky.

Svoje okná otvára dokorán pre všetkých... A predsa privilegované postavenie tu majú detskí návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v budúcich časoch, deťom tu je venovaná už niekoľko rokov primárna pozornosť. Veď krédo činnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany aj naďalej zostáva poučenie z minulosti, profesionalita v súčasnosti a perfekcionalizmus v budúcnosti.

Autor fotky výše: Martin Hlauka