Městská knihovna Klobouky u Brna (Klobouky u Brna)

knihovny

Městská knihovna Klobouky u Brna (Klobouky u Brna)

Typ:veřejná knihovna
Město:Klobouky u Brna
Telefon:+420 519 361576
E-mail:knihovna@kloboukyubrna.cz
Web:http://www.knihovnakloboukyubrna.wz.cz
Adresa:Náměstí míru 1, Klobouky u Brna, 691 72
Otevírací doba:Úterý 12:00-17:00
Středa 12:30-18:00
Čtvrtek 12:00-17:00

O knihovně

Městská knihovna klobouky u Brna je profesionální veřejnou knihovnou. Zřizovatelem je Město Klobouky u Brna.Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Sídlí v přízemí budovy zámku. Čtenáři mohou využívat kompletní elektronický katalog na volně přístupných počítačích. Jmenný a názvový katalog umožňuje vyhledávání libovolných údajů v knihovních fondech. Díky grantu Veřejné informační služby knihoven, může i naše knihovna poskytovat zdarma internetové služby, které mohou využívat všichni občané. Dalším poskytnutým projektem, kterého je využíváno, je "Projekt Česká knihovna" MZK v Brně, na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury pro profesionální veřejné knihovny a knihovny filozofických a pedagogických fakult vysokých škol. V roce 2008 bylo prostřednictvím knihovny Města Hradce Králové umožněno bezúplatně poskytovat čtenářům základní informace a zajímavosti na nových internetových stránkách.

Zdroj textu: www.knihovnakloboukyubrna.wz.cz