Městská knihovna Kaznějov

knihovny Plzeňský kraj , Kaznějov

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Kaznějov
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +420 373 332 13
E-mail: koubin007@seznam.cz
Web: http://knihovnakaznejov.webk.cz
Adresa: Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov, Kaznějov, 33151
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé:
Po 9 - 12 13 -17
St 8 - 12 -
Čt - 13 -16
Pá 8 -12 -
Oddělení pro děti:
St 12:30 - 16
Pá 12 - 14

O knihovně

Historie knihovny: Podle zápisů z obecní kroniky Kaznějova: V roce 1920 byla pro zřízení obecní knihovny ustanovena komise a pro začátek byla umístěna na obecním úřadě, který byl v té době u Beránků. Bylo převzato 100 knih od spolku Radbuza v Plzni. V září 1921 byla zřízena obecní knihovna. Ke konci roku 1931 měla ve svém fondu 700 svazků. Po válce byly vyřazeny knihy opotřebené a zastaralé a knihovna byla umístěna v budově MNV čp. 41 v přízemí. Knihy byly uskladněny ve starých skříních. V r. 1958 opatřil MNV nové jednotné skříňky a knihy byly roztříděny dle oborů, srovnány abecedně dle autorů, návštěvníci si mohli volně vybírat. Půjčovalo se 2x v týdnu. Po dlohou řadu let vedla knihovnu p. Anna Molcarová. Dále jí následovali další knihovníci: Jan Říšský, Antonín Šmídl, Josefa Šteflová, Zdeňka Odvodyová, Milena Juhová. V roce 1992 byla knihovna přestěhována do budovy obecního úřadu. V roce 1997 se z místní lidové knihovny stává městská knihovna. Devadesátá léta přinesla celou řadu změn. Knihovny se postupně mění na moderní informační a vzdělávací centra, jejich součástí je i zavádění výpočetní techniky. V roce 2001 byl do knihovny pořízen první počítač a zaveden veřejný internet. Téhož roku začala knihovna používat automatizovaný knihovní systém Lanius. Od 1. 1. 2003 je zrušena Okresní knihovna v Plasích a knihovna se stává organizační složkou města. V roce 2009 přechází na novější knihovní systém Clavius, jehož součástí je i elektronický katalog, který je přístupný veřejnosti prostřednictvím webových stránek. V roce 2018 přechází knihovna na knihovní systém Tritius, díky kterému bude možno půjčovat e-knihy prostřednictvím katalogu Tritius. Knihovna má ke dni 31. 12. 2018 ve svém knihovním fondu 14 557 svazků. Bylo nakoupeno 430 knih. Počet registrovaných čtenářů je 396, z toho 235 čtenářů do 15 let. V tomto roce bylo uskutečněno 5 390 návštěv a 1 085 návštěv on-line služeb. Služeb veřejného internetu využilo 38 návštěvníků. Vypůjčeno bylo 9 704 knih a 1 444 časopisů.