Městská knihovna Kamenice nad Lipou (Kamenice nad Lipou)

knihovny

Městská knihovna Kamenice nad Lipou (Kamenice nad Lipou)

Typ:veřejná knihovna
Město:Kamenice nad Lipou
Telefon:565 434 557
E-mail:knihovna@kamenicenl.cz
Web:http://www.knihovnaknl.cz
Adresa:Vítězslava Nováka 764, Kamenice nad Lipou, 394 70
Otevírací doba:Výpůjční doba

Pondělí 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 11:30 / 12:30 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 11:30 / 12:30 – 18:00 hod.

V době školních prázdnin

Pondělí 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00 hod.
Pátek 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hod.

O knihovně

Městská knihovna v Kamenici nad Lipou je veřejnou univerzální knihovnou, která slouží široké veřejnosti jak půjčováním svých knihovních fondů, tak informačními a meziknihovními službami. V současné době má ve svém fondu 30035 knihovních jednotek, převážně ve volném výběru. Organizačně je členěna na oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti. Oddělení knihovny jsou umístěna v různých částech města. Oddělení pro dospělé najdete u autobusového nádraží, vchod do budovy z ulice Vítězslava Nováka. Oddělení pro děti se nachází v areálu základní školy, vchod z ulice Pelhřimovská.

Zdroj textu: http://www.knihovnaknl.cz/Default.aspx?linkName=Present
Autor fotky výše: https://www.firmy.cz