Městská knihovna Čelákovice (Čelákovice)

knihovny

Městská knihovna Čelákovice (Čelákovice)

Typ:veřejná knihovna
Město:Čelákovice
Telefon:326991515
E-mail:mestska@knihovna.celakovice.cz
Web:http://knihovna.celakovice.cz/
Adresa:Na Hrádku 1092, Čelákovice, 250 88
Otevírací doba:pondělí 8,30 - 11,30 a 13 – 18
úterý 13 - 18
čtvrtek 8,30 – 11,30 a 13 – 18
pátek 8,30 – 11,30

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Čelákovice je Město Čelákovice, které vydalo Zřizovací listinu, vymezující hlavní účel zřízení organizace - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Městská knihovna je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. Prováděcím předpisem Zřizovací listiny je Organizační řád a na něj navazující pracovní náplně zaměstnanců knihovny.
V souladu se Zákonem č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) je knihovna zaevidována MK ČR jako základní knihovna pod evidenčním číslem 1194.
Poskytování služeb knihovny uživatelům vymezuje Knihovní řád. Jeho součástí jsou přílohy, prováděcí směrnice a rozhodnutí, které stanovují specifické podmínky pro poskytování služeb knihovny.
Ceník služeb určuje výši

roční registrace uživatele - dospělí 150,- Kč
studující a důchodci 80,- Kč
děti 50,- Kč

a v případě nedodržení Knihovního řádu sankční poplatky za upomínání a ztráty.
V souladu s knihovním zákonem jsou základní služby knihovny poskytovány zdarma.