Městská knihovna Břeclav (Břeclav)

knihovny

Městská knihovna Břeclav (Břeclav)

Typ:veřejná knihovna
Město:Břeclav
Telefon:+420 519 372 43
E-mail:dospele@knihovna-bv.cz
Web:http://www.knihovna-bv.cz
Adresa:Národních hrdinů 9, Břeclav, 690 02
Otevírací doba:Pondělí 9:00 - 18:00
Úterý 12:00-18:00
Středa 12:00-18:00
Čtvrtek 9:00 - 18:00
Pátek 12:00-18:00

O knihovně

Městská knihovna Břeclav je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Břeclav. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech. Je nejstarší kulturní institucí města Břeclavi, její historie se odvíjí od čtenářského spolku Břetislav, který vznikl v roce 1882.

Do roku 1992 byla okresní knihovnou, od května 2000 získala opět regionální funkci. K 31.12.2010 měla břeclavská knihovna 142 472 svazků, 3 840 stálých čtenářů, v roce 2010 využilo jejích služeb 121 923 návštěvníků, zajistila 245 443 výpůjček. Ústřední knihovna je v centru města, v budově na ulici Národních hrdinů 16/9. Součástí knihovny jsou také tři profesionalizované pobočky ve čtvrtích Stará Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves.

Zdroj textu: www.knihovna-bv.cz
Autor fotky výše: www.knihovna-bv.cz