Městská knihovna Bílovec

knihovny Moravskoslezský kraj , Bílovec

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Bílovec
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 777 499 898
E-mail: knihovna@kcbilovec.cz
Web: http://knihovna.kcbilovec.cz/
Adresa: Slezské náměstí 63, Bílovec, 74301
Otevírací doba: Půjčovní doba

Po: 8:00 - 17:00
Út: 13:00 - 18:00
St: zavřeno
Čt: 13:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 17:00

O knihovně

- Dne 25. května 1919 byla zřízena česká veřejná knihovna, která byla umístěna v německé dívčí škole na náměstí, kde měla útulek také první třída české obecné školy. První knihy do knihovny darovala "Slezská jednota" v Praze. - Během 2. světové války byla dřívější menšinová česká knihovna v Bílovci zcela zničena a první pookupační knihovník Emil Přikryl musel začínat doslova od nuly. V Kronice města Bílovce č. 1 na toto období vzpomíná takto: Emil_Prikryl.doc - Knihovna za dobu své existence prodělala trojí stěhování. Ani jedno však nebylo do zámku, jak avízoval Emil Přikryl v padesátých létech: Umístění knihovny v nevyhovujících místnostech je provizorní a v budoucnu bude umístěna v budově zámku, kde se příslušné místnosti k tomuto účelu adaptují. Nejprve byla knihovna na Gottwaldově ulici (dnes ulice 17. listopadu), dům byl zbourán a místo něho tam dnes nalezneme autocentrum Andree. Pak se knihovna přestěhovala na téže ulici do prostorů bývalého pohostinství, dnes obchod s nábytkem. Prostředí nebylo vyhovující, knižní fond byl z velké části nepřístupný čtenářům, nedostatečné osvětlení a vytápění a velmi špatné hygienické podmínky byly předmětem stížností čtenářů i pracovníků. Řešení situace bylo nakonec nalezeno v možnosti přístavby 1. patra nad spojovacím traktem Gymnázia Mikuláše Koperníka mezi gymnáziem a tělocvičnou. V průběhu roku 1982-1983 byly zajištěny finanční prostředky na nákup nového zařízení. 2. září 1983 bylo bíloveckým občanům předáno zařízení k užívání. V těchto prostorách se knihovna nachází dodnes. - V roce 1997 zapůjčilo knihovně ředitelství Gymnázia M. Koperníka počítač, byl zakoupen počítačový program Lanius pro automatizaci knih a začalo se s elektronickým zpracováním celého knižního fondu. - 1999 měla knihovna k dispozici 2 počítače, na nich se katalogizovaly novinky a zpracovával stávající fond (tzn. že v letech 1997 - 1999 se zpracovalo 15 000 knih z 37 648 knih). Na ministerstvo kultury byl přihlášen projekt na zavedení Internetu a zakoupení počítačů do půjčovny. - 2000 schválen grant Ministerstva kultury. Od října tohoto roku byly v půjčovně pro čtenáře díky grantu umístěny 3 počítače s přístupem na internet. - 1. 1. 2004 se v knihovně spustilo dlouho očekávané půjčování pomocí počítačů. - V roce 2005 byla dokonečna katalogizace knihovního fondu započata v roce 1997. Od roku 2005 jsou čtenářům k dispozici také internetové stránky s katalogem, který umožňuje čtenářům procházet se fondem knihovny v pohodlí a v teple domova, popř. si díky tomuto katalogu rezervovat, objednávat potřebné knihy atd. - V roce 2007 Město Bílovec umístilo do knihovny tzv. PIAP = public internet access point....Veřejně přístupný internet, který je, narozdíl od předchozího internetu, pro uživatele knihovny zcela zdarma.

Zdroj textu: http://knihovna.kcbilovec.cz/
Autor fotky výše: Knihovna Bílovec