Městská knihovna Bechyně

knihovny Jihočeský kraj , Bechyně

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Bechyně
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 778 545 508
E-mail: knihovna@kulturnidum.cz
Web: http://www.kulturnidum.cz/klient-451/kino-140/stranka-3818
Adresa: U Nádraží 602, Bechyně, 39165
Otevírací doba: ČERVENEC–SRPEN
PO zavřeno
ÚT 9.00–12.00 12.30–17.00
ST 10.00–12.00 12.30–16.00
ČT 12.00–16.00
PÁ 10.00–12.00 12.30–16.00

ZÁŘÍ–ČERVEN
PO zavřeno
ÚT 9.30–12.00 13.00–18.00
ST 9.30–12.00 13.00–17.00
ČT 12.00–18.00
PÁ 9.30–12.00 13.00–16.00

O knihovně

Městská knihovna byla založena v r. 1864. V roce 1936 měla Bechyně 2 187 obyv. a v knihovně 2 352 svazků. O této knihovně se zmiňuje bechyňská osobnost, učitel R.Burian, ve svém příspěvku do Almanachu studentů:“ Četba považována bývala na vesnici za zábavu pro pány, kteří si tak krátí dlouhou chvíli, ba skoro za zaměstnání mužů nedůstojné. Ten názor jen pomalu vystonával. Obecní knihovnu veřejnou měla před válkou jen Bechyně. Byla to na svoji dobu knihovna pěkná. Vznikla z darů amerického konzula Korbela, rodáka hvožďanského, který ji stále novými nákladnými dary doplňoval s dobrým vkusem.“ Knihovna také bývala umístěna v restauracích, v zadním traktu bývalé Protivínky a na náměstí U Šašků, na rohu naproti Panské. Přes různé peripetie, kterými prošla většina knihoven ( přerušení činnosti za války, stěhování), mohla knihovna rozvíjet svoji činnost soustavněji až když se její činnost profesionalizovala v roce 1967 1971 - stěhování do Kulturního domu 1995 - v knihovně 1 počítač 2003 - půjčování přes knihovnický systém Lanius, zrušení regionální funkce 2004 - 6 počítačů, z toho 2 internetové počítače pro veřejnost 2005 - grantové bezplatné internetové připojení od MK ČR 2006 - revize a aktualizace knihovního fondu 2007 - přechod na nový knihovnický systém Clavius získaný z grantu MK ČR, zvýšení registračních poplatků a poštovného za MVS 2008 - výmalba knihovny, spuštění on-line katalogu pro čtenáře přes Internet

Zdroj textu: http://www.kulturnidum.cz