Malokarpatská knižnica Pezinok (Pezinok)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Pezinok
Telefon:+421 33 6412315
E-mail:kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk
Web:http://www.kniznicapezinok.sk
Adresa:Holubyho ulica č.5, Pezinok, 902 01
Otevírací doba:Pondelok 08.00 - 18.00 h
Utorok 08.00 - 18.00 h
Streda 13.00 - 16.00 h
Štvrtok 08.00 - 18.00 h
Piatok 08.00 - 18.00 h
Sobota 08.00 - 12.00 h

O knihovně

Malokarpatská knižnica v Pezinku je verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja /BSK/ a plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice. Poskytuje odbornú metodickú pomoc 69-tim obecným a mestským knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Knižničný fond Malokarpatskej knižnice obsahuje cca 92 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 110 titulov časopisov, regionálne dokumenty a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. Všetky dokumenty si čitatelia môžu vyhľadávať aj objednať cez on-line katalóg knižnice. Pre svojich čitateľov poskytujeme službu spýtajte sa knižnice, kde Vám radi zodpovieme všetky Vaše otázky o našej knižnici.

Knižnica je otvorená 47 hodín v týždni. Služby poskytuje denne okrem nedele. K základným knižničným službám patria prezenčné a absenčné výpožičky, doplnkové služby tvorí: medziknižničná výpožičná služba, rezervácia kníh, reprografické služby, internetové služby.

Zdroj textu: www.kniznicapezinok.sk