Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (Liptovský Mikuláš)

knihovny

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (Liptovský Mikuláš)

Typ:veřejná knihovna
Město:Liptovský Mikuláš
Telefon:044/55 26 216
E-mail:kniznicagfb@kniznicagfb.sk
Web:http://kniznicagfb.sk/index.php
Adresa:Štúrova 56, Liptovský Mikuláš, 100 1
Otevírací doba:pondelok: 10,00 - 18,00
utorok - piatok: 09,00 - 18,00
sobota: 08,00 - 12,00

O knihovně

- je regionálna kultúrna , informačná a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám
- plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Liptovský Mikuláš a regionálnej knižnice pre územie okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok (región Liptov).

Zdroj textu: http://kniznicagfb.sk/index.php