Kysucká knižnica v Čadci (Čadca)

knihovny

Kysucká knižnica v Čadci (Čadca)

Typ:veřejná knihovna
Město:Čadca
Telefon:041/4334616
E-mail:sluzby@kniznica-cadca.sk
Web:http://www.kniznica-cadca.sk/index.html
Adresa:ul. 17. novembra 1258, Čadca, 220 1
Otevírací doba:Otváracie hodiny Kysuckej knižnice v Čadci počas roka - mimo prázdnin

Pondelok: 07.00 - 18.00
Utorok: 07.00 - 18.00
Streda: 10.00 - 18.00
Štvrtok: 07.00 - 18.00
Piatok: 07.00 - 18.00
Sobota: 07.30 - 12.00
Nedeľa: zatvorené

Zmena otváracích hodín Kysuckej knižnice v Čadci počas letných mesiacov 1. júl – 31. august

Pondelok: 07.00 - 18.00
Utorok: 07.00 - 18.00
Streda: 10.00 - 18.00
Štvrtok: 07.00 - 18.00
Piatok: 07.00 - 18.00
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: Zatvorené

O knihovně

Kysucká knižnica v Čadci je situovaná v centre mesta Čadca na ulici 17. novembra. Zhromažďuje, spracováva a uchováva knihy svojím záujemcom a sprostredkúva informácie prostredníctvom tých najnovších informačných a komunikačných technológií. Je určitým pilierom kultúry na nielen v Čadci ale i na Kysuciach. Patrí k najnavštevovanejším kultúrnym zariadeniam regiónu, je akousi materskou knižnicou verejných knižníc a knižníc vôbec v kysuckom regióne a je teda regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Knižnica plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Čadca a regionálnej knižnice pre územie okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Čo na Vás čaká : knihy, periodiká (noviny a časopisy), zvukové dokumenty (gramoplatne, magnetofónové pásky, kompaktné disky), mapy, videokazety, diskety, CD ROM, dokumenty na počítačových médiách, detské hračky, spoločenské hry, kartotéky, katalógy, bibliografie, regionálne dokumenty, edičné materiály vydané knižnicou.

Stručná história :
Jej história siahajú do roku 1919, kedy vznikol v Čadci vzdelávací spolok Čadčianska beseda. Členovia Besedy si utvorili spolkovú knižnicu, ktorú však v roku 1925 navrhli včleniť do Obecnej knižnice v Čadci. Obecná knižnica v Čadci bola založená asi v roku 1922. Významnou udalosťou v živote knižnice v Čadci bolo otvorenie prvej verejnej záhradnej čitárne na Slovensku v roku 1940. V roku 1952 knižnica mení svoj status z mestskej na okresnú. Prvým riaditeľom Okresnej knižnice v Čadci sa stal Jozef Hnitka.

Zdroj textu: http://www.kysuce.sk/cl/376/kysucka-kniznica-v-cadci.html