Knižnica Bratislava - Ružinov (Bratislava)

knihovny

Knižnica Bratislava - Ružinov (Bratislava)

Typ:veřejná knihovna
Město:Bratislava
Telefon:02 / 44 454 704
E-mail:kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk
Web:http://www.kniznica-ruzinov.sk
Adresa:Miletičova ulica č.47, Bratislava, 821 09
Otevírací doba:pondelok, streda, štvrtok 08.00 - 19.00
utorok 08.00 - 16.00
piatok 11.00 - 16.00

O knihovně

Vznikli sme v roku 1972 v rámci nového územnosprávneho členenia Bratislavy (vtedy ešte ako Obvodná knižnica Bratislava II) z viacerých knižníc a v čase svojho zrodu sme mali 29 pracovníkov, 10 pobočiek, 125 630 knižničných jednotiek a 8 009 čitateľov. Treba pripomenúť, že vtedajší obvod Bratislava II bol väčší ako terajší Ružinov.

Ústredná knižnica na Miletičovej ul. č. 47 vznikla už v roku 1974 a až doteraz je naším najväčším centrom literatúry, periodickej tlače a regionálnych informácií.

V roku 1984 sme otvorili Experimentálnu pobočku ObK II na Trnávke, ktorá bola svojím zameraním (okrem klasickej knižnice aj artotéka a ludotéka) a rozsahom činnosti jedinou knižnicou takéhoto typu v Bratislave a druhou v rámci celého Slovenska. Experiment bol pýchou ružinovskej kultúry, no z dôvodu spoločensko-ekonomických zmien a nedostatku financií sa skončil v roku 1993.

Ďalším magnetom bolo zriadenie Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry na Podzáhradnej ul. na Dolných honoch v roku 1989 (provizórne už od roku 1987). O toto perspektívne a verejnosťou vyhľadávané pracovisko sme prišli v roku 1991 delimitáciou v rámci nového územného členenia Bratislavy.

Na konci roka 1992 zriadilo Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava – Ružinov ako nástupnícku organizáciu ObK II so všetkými jej právami a povinnosťami Knižnicu Ružinov ako svoju príspevkovú organizáciu.

Zdroj textu: http://www.kniznica-ruzinov.sk
Autor fotky výše: www.kniznica-ruzinov.sk