Knihovna Regionálního muzea Teplice (Teplice v Čechách)

knihovny

Knihovna Regionálního muzea Teplice (Teplice v Čechách)

Typ:odborná knihovna
Město:Teplice v Čechách
Telefon:Badatelna a půjčovna
E-mail:knihovna@muzeum-teplice.cz
Web:https://www.muzeum-teplice.cz/knihovna/
Adresa:Zámecké náměstí 517/14, Teplice v Čechách, 415 01
Otevírací doba:Úterý: 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 hodin

O knihovně

Knihovna teplického muzea je evidována na MK ČR pod evidenčním číslem 3233/2002. Sigla knihovny TPE001
Muzejní knihovna se s účinností od 1. 9. 2020 stala knihovnou PREZENČNÍ. Změna statusu knihovny je upravena v revidovaném knihovním řádu, který nabyl účinnosti rovněž dnem 1. 9. 2020 a lze v něm najít bližší informace související s touto změnou. Knihovna je veřejně přístupná a knihy jsou půjčovány pouze prezenčně do studovny. Návštěvníci se musí řídit revidovaným knihovním řádem.

Zdroj textu: https://zamek-teplice.cz/cz
Autor fotky výše: https://cs.wikipedia.org/wiki/Region%C3%A1ln%C3%AD_muzeum_v_Teplic%C3%ADch#/media/Soubor:Teplice,_Z%