Knihovna městyse Besednice (Besednice)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Besednice
Telefon:380 323 131
E-mail:knihovna@besednice.cz
Web:http://www.knihovnabesednice.estranky.cz/
Adresa:Náměstí 94, Besednice, 382 81
Otevírací doba:úterý 15.oo - 19.oo hod.
sobota 9.oo - 12.oo hod.
mimo tyto dny lze na požádání otevřít

O knihovně

Podle kronikáře byla Obecní knihovna založena počátkem roku 1923 a sídlila
na radnici, která byla postavena dva roky předtím, tedy roku 1921.

Nyní cituji z kroniky :
Téže doby měla obec již skrovnou knihovnu, kterou rozšířila zakoupením knihovny od Národní Jednoty Pošumavské za výhodnou cenu 200,- Kč a mimo to přispěla ještě ročně 500,- korunami na další rozšiřování.
Zároveň byly provedeny volby do knihovní rady a zvoleni :
Šimon Dvořák – předseda
František Tetenka – jednatelem
Bohumil Malý – knihovníkem
Karel Smolík – pokladníkem a zároveň s Janem Novákem za obecní zastupitelstvo, Maximilian Hubený za Novou Jednotu Pošumavskou, Jan Charvát za sbor osvětový a Václav Šimák za stranu sociálně demokratickou.
Členové bez námitek volbu přijali.
Knihovna doznala všeobecné pozornosti a zájem o výpůjčky byl čilý.
Konec citace

Kdo byl po Bohumilu Malém dalším knihovníkem - už nevíme, a jak dlouho vydržela knihovní rada, jak často se volila a co bylo její náplní? – to už také není k dosažení a bude nadále zahaleno tajemstvím.

Po padesátých letech byla knihovnicí paní Marie Hokrová, po ní - paní Marie Švábová,
pak paní Vlasta Schreibová a v roce 1972 nastoupila Hana Hubená. Od roku 2004 nastoupila paní Libuše Vontorová a společně s Hanou Hubenou ji vedou do roku 2010 . Zatím tedy nejdéle působící v celé historii je paní Hana Hubená, celkem 38 let.

Knihovna v roce 2004 přesídlila z radnice do nově postaveného bytového domu, z důvodů lepšího bezbariérového přístupu zejména starších a hendikepovaných občanů. Zároveň slouží také jako malé informační centrum pro turisty a návštěvníky našeho městyse.

Zakončím přáním, aby knihovna, doznala stále všeobecné pozornosti a výpůjčky byly čilé a čilejší, protože čtení knih je nezastupitelné a žádná média je nemohou nahradit.

Libuše Vontorová, knihovnice

Zdroj textu: http://www.knihovnabesednice.estranky.cz/clanky/historie-knihovny.html