Jana512

Knihotéka 3Lectio divina na každý den v roce 1
28.02.2021
Lectio divina na každý den v roce 1 2001, Giorgio Zevini


Úvod do Lectio Divina
01.11.2020
Úvod do Lectio Divina 1993, Mario Masini


Život Kristův
01.11.2020
Život Kristův 1970, Blažej Ráček