Poltergeist v Čtenářské výzvě 1x

kniha, která má jednoslovný název 2017