Seňor Vivo a drogový baron v Čtenářské výzvě

Knihu má v Čtenářské výzvě 2 uživatelů:


kniha s jménem v názvu 2017
Kniha doporučená kamarádem 2016