Rumový deník v Čtenářské výzvě 1x

Kniha, která byla zfilmovaná 2016