Pravou rukou verše píšu - levou ti dělám dobře v Čtenářské výzvě

Knihu má v Čtenářské výzvě 1 uživatelů:


Kniha od autora mladšího 30 let 2016