Pes druhé roty v Čtenářské výzvě 1x

Kniha s válečnou tematikou 2018