Ostrá jako katana v Čtenářské výzvě

Knihu má v Čtenářské výzvě 3 uživatelů:


Kniha poprvé vydaná v roce 2018 (nová kniha) 2018