Omega v Čtenářské výzvě 1x

kniha odehrávající se v budoucnosti 2017