Buddha z předměstí v Čtenářské výzvě

Knihu má v Čtenářské výzvě 2 uživatelů:


Kniha od asijského autora 2019
kniha, která je autorovou prvotinou 2017