Autobus velký jako svět v Čtenářské výzvě

Knihu má v Čtenářské výzvě 3 uživatelů:


kniha, která má čtyřslovný název 2018
Kniha, která má méně než 200 stran 2016