Mezinárodní obchodní jednání

kniha od:

nehodnoceno
Mezinárodní obchodní jednání obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Jednání se zahraničními obchodními partnery je pro stále více firem běžnou záležitostí. Ne vždy však ti, kteří se zahraničními partnery jednají, dokáží jednat tak, aby tyto partnery plně pochopili a respektovali specifické prvky jejich života, politických či náboženských zvláštností. Naopak ti, kteří tyto zvláštnosti znají a dokáží je při jednání využít, mají úspěch, jsou oblíbeni a dokáží firmě zajistit výhodné zakázky a často i trvalou spolupráci se zahraničními partnery. Kniha Ing. Zamykalové je určena všem, kteří chtějí vést úspěšná obchodní jednání se zahraničními partnery, často cestují a pohybují se v mezinárodním prostředí, nebo pracují v mezinárodních společnostech, v nichž je kontakt s občany jiných států a často i světadílů samozřejmostí. Podnikatelským subjektům umožní posílit profesionalitu při jejich pronikání na zahraniční trhy, a to i na vzdálenější, kulturně odlišná teritoria, manažerům správně komunikovat v rámci multikulturních mezinárodních týmů a studentům mezinárodního obchodu připravit se na budoucí povolání. Všichni by se měli naučit respektovat zvláštní tradice, postupy a zvyklosti charakteristické pro jednotlivé oblasti a zohlednit je ve svém přístupu k zahraničním partnerům. Obchodní partneři, se kterými se setkáváme a jednáme na zahraničních trzích, se mohou lišit svým chováním a jednáním. Nejde jen o otázku etikety, ale i stylu jednání, způsobu vyjadřování a myšlení, přípravy na jednání, přístupu k rozhodování a realizaci závazků apod. Od globálního manažera i jednatele se vyžaduje, aby byl „kulturně vnímavý“, aby tyto odlišnosti předvídal, snažil se je poznat a tolerovat, ale především pochopit a v rámci možností se jim přizpůsobit. Kniha se ve své první části zabývá základními pravidly a přístupy k mezinárodnímu obchodnímu jednání, její druhá část se zaměřuje na hlavní kulturní faktory, které toto jednání ovlivňují, a na vliv těchto kulturních odlišností na způsob vyjednávání zahraničních partnerů v jednotlivých oblastech....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/23_/230293/mezinarodni-obchodni-jednani-230293.jpg
Žánr
Literatura naučná, Ekonomie a obchod
Vydáno, Professional Publishing
více informací...
Nahrávám...

Autor a jeho další knihy