Eknihy zdarma

1 726 eknih zdarma ke stažení. Děkujeme za ně Městské knihovně v Praze.


Zpěvy sladké Francie

Zpěvy sladké Francie

Sbírka francouzských lidových písní a básní z 15. až 18. století. Jsou přeloženy půvabnou a prostou formou, ale zachovávají si styl původně zpívaných písní.


U nás III

U nás III

Čtyřdílná románová kronika malého města v době národního obrození. Díl třetí.Husa na provázku

Husa na provázku

Soubor šesti avantgardních, poetistických filmových libret z 20. let 20. století, jehož název převzala o čtyři desetiletí později známá brněnská divadelní scéna.


U nás IV

U nás IV

Čtyřdílná románová kronika malého města v době národního obrození. Díl čtvrtý.


Metodik ICT

Metodik ICT

Metodika k implementaci moderních informačních technologií do škol. Dvanáct kapitol čtenáře seznamuje s oblastmi legislativními, organizačními, pedagogickými či technickými aspekty.


Očima informačního vědce

Očima informačního vědce

Autorův osobní seberozvojový experiment: během roku 2012 denně přidával na portál 365.knihovna.cz jednu fotografii a minipostřeh.


Mariáš a jiné živnosti

Mariáš a jiné živnosti

Sbírka Poláčkovy fejetonistické tvorby z počátku 20. let.Otec svého syna

Otec svého syna

Vlastní dramatizace humoristického románu Karla Poláčka Vše pro firmu o zmatcích kolem pokusů o napravení lehkomyslného továrníka.


Domov

Domov

Podmanivá sbírka veršů Josefa Hory, kterou autor dokončil v roce 1938, kdy se země ocitla ve smrtelném ohrožení německým fašismem.Otázka sociální II.

Otázka sociální II.

Masarykova kritická analýza teorie socialismu a marxismu. Pojednání z roku 1898 postihuje hlavní filozofické a sociologické slabiny těchto hnutí, zároveň se svým obsahovým zaměřením dotýká problémů, jež jsou vlastní všem tzv. moderním společnostem.


Univerzitní studie

Univerzitní studie

Kniha obsahuje čtyři Čapkovy práce z dob univerzitních studií, v nichž reagoval na soudobou estetickou literaturu, názory a teorie a zároveň se snažil najít i vztah estetiky a dějin umění.


Nesvlíkej se sama

Nesvlíkej se sama

Sbírka epigramů současného mladého brněnského autora, které již byly většinou uveřejněny v regionálním jihomoravském tisku.


Pražské a jiné historie

Pražské a jiné historie

Výběr krátkých próz Eduarda Basse.


Poustevna, věštírna, loutkárna

Poustevna, věštírna, loutkárna

Druhá básnická sbírka Petra Borkovce obsahuje poezii se svými uměleckými postupy v některých pasážích přibližuje experimentální tvorbě, přesto v ní však převažují osobité tóny autorovy poetiky.


Diletantská povídka

Diletantská povídka

Samostatné vydání Čapkovy fejetonistické povídky z roku 1920.


Co má člověk z umění a jiné úvahy o umění z let 1911-1937

Co má člověk z umění a jiné úvahy o umění z let 1911-1937

Soubor umělecko teoretických úvah a esejů, které Josef Čapek publikoval v dobových periodikách mezi lety 1911-1937.


Zaříkávání živých

Zaříkávání živých

Básnická sbírka Karla Šiktance představuje jeden z vrcholů jeho tvorby v šedesátých letech letech minulého století.


Apostrofy hrdé a vášnivé

Apostrofy hrdé a vášnivé

Jedna z raných Neumannových básnických sbírek, která je ještě ovlivněná autorovým dekadentním dobovým světonázorem a poprvé byla publikována jako bibliofilské vydání nákladem "Moderní revue".


Zamořená léta

Zamořená léta

Sbírka veršů, kterou napsal český básník a novinář Stanislav Kostka Neumann ve válečných letech 1939-1944, byla poprvé vydána roku 1946.


Hus a Jeronym v Kostnici

Hus a Jeronym v Kostnici

Soubor dokumentů o kostnickém údobí života Husova a Jeronýmova.;lidu, "pokračovatele to a dovršitele Husova odkazu".


... 82