Monographia historica

edice


Příliš uzavřená společnostPříliš uzavřená společnostZdeněk Bezecný, 2005

KoupitKoupit eknihu

Hodovní stůl a dvorská společnostHodovní stůl a dvorská společnost1. v edici, Josef Hrdlička, 2000

KoupitKoupit eknihu

Mezi životem a smrtíMezi životem a smrtí2. v edici, Pavel Král, 2002

KoupitKoupit eknihu


Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z HodkovaAutobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova3. v edici, Josef Hrdlička, 2003

KoupitKoupit eknihu

Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku.Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku.4. v edici, Pavel Král, 2004

KoupitKoupit eknihu

Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku.Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku.6. v edici, Zdeněk Vybíral, 2005

KoupitKoupit eknihu

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem: šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních HabsburkůFerdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem: šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků7. v edici, Václav Bůžek, 2006

KoupitKoupit eknihu

Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorumPamátníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum8. v edici, Marie Ryantová, 2007

KoupitKoupit eknihu

Eschatologie, vědění a politikaEschatologie, vědění a politika9. v edici, Vladimír Urbánek, 2008

KoupitKoupit eknihu

Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. stoletíPopulační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století10. v edici, Josef Grulich, 2008

KoupitKoupit eknihu

Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.11. v edici, Rostislav Smíšek, 2009

KoupitKoupit eknihu

Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství: Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. stoletíObranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství: Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století12. v edici, Jaroslav Dibelka, 2012

KoupitKoupit eknihu

Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-182413. v edici, Josef Grulich, 2013

KoupitKoupit eknihu

Víra a mocVíra a moc14. v edici, Josef Hrdlička, 2013

KoupitKoupit eknihu

Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti: Panství Nový Rychnov (1785–1855)Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti: Panství Nový Rychnov (1785–1855)16. v edici, Markéta Skořepová, 2016

KoupitKoupit eknihu

Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. stoletíMigrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století17. v edici, Josef Grulich, 2018

KoupitKoupit eknihu