Knihovna novověké tradice a současnosti

edice

84 knih, nakladatelství Oikoymenh

Čísla svazků 58, 76, 77, 78 a 99 jsou použita dvakrát - pro různé tituly.


Mýtus o věčném návratuMýtus o věčném návratu1. v edici, Mircea Eliade, 1993

KoupitKoupit eknihu

Chůze lesemChůze lesem5. v edici, Ernst Jünger, 2018

KoupitKoupit eknihu

Bytí a časBytí a čas10. v edici, Martin Heidegger, 2002

KoupitKoupit eknihu


Filosofické esejeFilosofické eseje26. v edici, Kurt Gödel, 1999

KoupitKoupit eknihu

Metodologie, sociologie a politikaMetodologie, sociologie a politika27. v edici, Max Weber, 1998

KoupitKoupit eknihu

Štěstí a vůle k dobru. Pokus o etikuŠtěstí a vůle k dobru. Pokus o etiku29. v edici, Robert Spaemann, 1998

KoupitKoupit eknihu

Viditelné a neviditelnéViditelné a neviditelné30. v edici, Maurice Merleau-Ponty, 2004

KoupitKoupit eknihu

K věčnému míru. O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxiK věčnému míru. O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi31. v edici, Immanuel Kant, 1999

KoupitKoupit eknihu

Regulæ ad directionem ingenii = Pravidla pro vedení rozumuRegulæ ad directionem ingenii = Pravidla pro vedení rozumu32. v edici, René Descartes, 2000

KoupitKoupit eknihu

Čas a vyprávění I.Čas a vyprávění I.33. v edici, Paul Ricoeur, 2001

KoupitKoupit eknihu

Filosofie vůle I.Filosofie vůle I.34. v edici, Paul Ricoeur, 2001

KoupitKoupit eknihu

Meditace o první filosofiiMeditace o první filosofii35. v edici, René Descartes, 2001

KoupitKoupit eknihu

Kritika čistého rozumuKritika čistého rozumu36. v edici, Immanuel Kant, 2001

KoupitKoupit eknihu

Aristotelova Metafyzika IX, 1-3 O bytí a skutečnosti sílyAristotelova Metafyzika IX, 1-3 O bytí a skutečnosti síly37. v edici, Martin Heidegger, 2001

KoupitKoupit eknihu

Věky světaVěky světa38. v edici, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 2002

KoupitKoupit eknihu

Čas a vyprávění II.Čas a vyprávění II.39. v edici, Paul Ricoeur, 2002

KoupitKoupit eknihu

Hmota a paměťHmota a paměť40. v edici, Henri Bergson, 2003

KoupitKoupit eknihu

TheodiceaTheodicea41. v edici, Gottfried Wilhelm Leibniz, 2004

KoupitKoupit eknihu

Věda, technika a zamyšleníVěda, technika a zamyšlení42. v edici, Martin Heidegger, 2009

KoupitKoupit eknihu

Meditace o první filosofii ; Námitky a autorovy odpovědiMeditace o první filosofii ; Námitky a autorovy odpovědi43. v edici, René Descartes, 2003

KoupitKoupit eknihu

Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii IIdeje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I44. v edici, Edmund Husserl, 2004

KoupitKoupit eknihu

Bytí a nicotaBytí a nicota45. v edici, Jean-Paul Sartre, 2006

KoupitKoupit eknihu

Čas a vyprávění III.Čas a vyprávění III.46. v edici, Paul Ricoeur, 2008

KoupitKoupit eknihu

LeviathanLeviathan47. v edici, Thomas Hobbes, 2009

KoupitKoupit eknihu

Esej o nové teorii vidění – Pojednání o principech lidského poznáníEsej o nové teorii vidění – Pojednání o principech lidského poznání48. v edici, George Berkeley, 2004

KoupitKoupit eknihu

Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumuFenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu49. v edici, Martin Heidegger, 2004

KoupitKoupit eknihu

Nečasové úvahyNečasové úvahy50. v edici, Friedrich Wilhelm Nietzsche, 2004

KoupitKoupit eknihu

Pojem političnaPojem politična51. v edici, Carl Schmitt, 2007

KoupitKoupit eknihu

Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuřeUměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře52. v edici, Johann Gottfried Herder, 2006

KoupitKoupit eknihu

Básnicky bydlí člověk. Co je metafyzika? Konec filosofie a úkol myšleníBásnicky bydlí člověk. Co je metafyzika? Konec filosofie a úkol myšlení53. v edici, Martin Heidegger, 2006

KoupitKoupit eknihu

1