Čítanie pre meštianske školy

edice, 1 knih, nakladatelství: Matica slovenská

ReštavráciaReštavrácia
20. v edici, J. Kalinčiak, 1943