Čítanie pre meštianske školy

edice, 2 knih, nakladatelství: Matica slovenská

Výbor zo spisovVýbor zo spisov14. v edici, E. Maróthy Šoltésová, 1936

ReštavráciaReštavrácia20. v edici, J. Kalinčiak, 1943