Veřejnoprávní média a jejich role v občanské společnosti


TakySimona 01.12.2018 v 12:40:35

Jsem si jista, že tu ještě nedávno bylo vlákno s názvem Český rozhlas.
Přispívala jsem tam, měla jsem ho mezi sledovanými, teď tam absentuje, a ani specializovaný diskusní vyhledávač mi jej nevrátí. Proto jsem založila téma ještě obecnější.
***
Prosím všechny čtenáře, kteří sledují literární pořady na stanici ČRo-3 Vltava, aby přistoupili k akci, k níž je vyzývá následující text:

"Vážení přátelé, posíláme záznam z posledního veřejného jednání Rady ČRo 28.11.2018Na info.cz dnes vyšel tento důležitý rozhovor.https://www.info.cz/strategie/o-vltave-rozhoduji-nekompetentni-radni-vubec-ji-neznaji-je-to-poburujici-rika-spisovatel-kahuda-38431.htmlJak si můžete ověřit v posledních výsledcích poslechovosti, drží si Vltava stabilně lehce pod 50 tisíc denních posluchačů ( před nástupem Petra Fischera byla na historickém minimu 41 tisíc.) O 60 a více procent stoupl poslech on demand, návštěvnost webu i sociálních sítí FB, Twitter a Instagram. Přesto byla na jednání negativně hodnocena jako stagnující a stavěna do stejné pozice jako ČRo Dvojka, které dlouhodobě klesá poslechovost o 20% každé čtvrtletí. Předsedkyně Rady označila Vltavu za stanici, která Radě nedělá radost. Generální ředitel konstatoval, že výsledek Vltavy je jiný, než očekával. Čísla jsou stále stejná, a ředitel nevidí po roce fungování nového schématu žádný zásadní rozdíl.

Průzkum poslechovosti Radioprojekt https://media.rozhlas.cz/_binary/04020592.pdf

V 1.části audiozáznamu se o Vltavě mluví od 35 minuty. https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4020593

Následně předsedkyně Dohnálková představila nový postup, kterým bude Rada zkoumat kvalitu vysílání ČRo Vltava.

Přepis: „Co se týče Vltavy, Rada udělala jednu věc, protože nejsme schopni poslouchat to vysílání po celý den, tak jsme oslovili naše dva experty, starší pány, kteří mají v mediální oblasti velké zkušenosti, dva z našich pěti expertů, které jsme nominovali na experty Rady ČR na veřejné schůzi v červenci, dva pánové Lubomír Zeman a profesor Jiří Mikeš přislíbili, že naposlouchají Vltavu v širším měřítku, už teď se na to zaměřují delší dobu a slíbili, že dají nějakou subjektivní zprávu, která bude přinášet nějaké postřehy, my jsme na to velmi zvědaví, výs ledky budou v prosinci, tak seznámíme i veřejnost s tím, co oni vidí pozitivně a negativně a jestli přinesli nějaké nové reakce k vysílání Vltavy“Nelze se zbavit dojmu, že cílem tohot zadání je získat na Vltavu nepříznivé reference. Protože dopis za otevřenou Vltavu, který má k dnešnímu dni přes 850 podpisů a několik desítek podpor kulturních autorit této země, nemá jako výpověď o spokojenosti cílové skupiny posluchačů pro vedení ČRo žádnou hodnotu. Jeho dvojí doručení do podatelny ČRo včetně podpisových archů nebylo nijak reflektováno a nebylo ani formálně potvrzeno přijetí.Ve 2.části audiozáznamu je možné od 10.minuty sledovat nečekanou situaci po dotazu z řad přítomných diváků na to, kdo povede stanici Vltava od 1.1.2019. https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4020594

V reakci na něj GŘ Zavoral oznámil, že nyní diskutuje nad osudem Vltavy do budoucna a jméno toho, kdo ji povede, oznámí na veřejné schůzi Rady ČRo 19.12.2018,, což je pět dní do Vánoc a dvanáct dní před koncem termínované roční smlouvy současného šéfredaktora. Postoj GŘ a vedení ČRo, i Rady ČRo k Vltavě a Petru Fischerovi je na hranici šikany.

Jak také vyplynulo z průběhu schůze Rady, vykládá si ( v tomto svém současném složení) "veřejnost" svého jednání tak, že dopoledne má neveřejné jednání, na kterém secvičí odpolední představení pro veřejnost. Ta nemá dovoleno se přímo vyjadřovat ani ptát, diskuse není otevřena, možnost položit každý jednotlivý dotaz z pléna, musí být radními předem odhlasována. Průběh tohoto odrazujícího postupu je v audiozáznamu, na který výše odkazujeme.V pondělí doručíme podpisové archy a podpory iniciativy ZOV také přímo Radě ČRo. Zvažte, prosím ,své vlastní interpelace, kterými se lze na Radu obracet a na které ze zákona musí reagovat.Nezbývá už mnoho času.Josef Rauvolf"

TakySimona 17.12.2018 v 08:27:29

A popojeli jsme...Opět kopíruji z mailu:

"Vážení posluchači Vltavy a přátelé,

vedení ČRo stále nereaguje na naši výzvu ani na řadu osobních dopisu, které jste adresovali generálnímu řediteli a Radě. A to navzdory tomu, že ZOV (= výzvu "Za otevřenou Vltavu" - pozn. TakySimona) podepsalo k včerejšímu datu 1860 lidí a podpor máme přes 230. Vyjádřil se pouze ombudsman ČR, pan Milan Pokorný, a to ve smyslu, že bude s vedením o znepokojivé situaci komunikovat.

Máme obrovskou výhodu oproti vedení ČRo: narozdíl od něj totiž nelžeme.

Veřejná schůze Rady ČRo, kde má GŘ oficiálně oznámit odvolání šéfredaktora Vltavy, vysvětlit jej a sdělit jméno jeho následovníka, se přesunulo do budovy ČRo Hradec Králové, což považujeme jen za další kličku vedení a Rady ČRo, které se nyní ještě pevněji semkly proti společnému nepříteli - posluchačské veřejnosti.

Zde je text pozvánky, který zveřejňujeme také na FB stránce ZOV.
'Vážení signatáři Iniciativy za otevřenou Vltavu, vážení přátelé Českého rozhlasu,

Jak již víte, dne 12. prosince nebyla prodloužena smlouva šéfredaktorovi Vltavy Petru Fischerovi. Odvolání proběhlo nestandardním způsobem krátce před vypršením smlouvy a nebylo vedením ČRo důvěryhodně obhájeno.

Máme obavy, že současné vedení ČRo v čele s generálním ředitelem René Zavoralem může v budoucnu postupovat stejným způsobem proti všem zaměstnancům a spolupracovníkům ČRo, které bude považovat z jakýchkoliv důvodů za nepohodlné. Tím by se atmosféra v ČRo vrátila před rok 1989.

Bohužel současná Rada ČRo ve své kontrolní funkci selhává. Nezbývá proto, než aby kontrolní funkci nad důležitým veřejnoprávním médiem dočasně převzala veřejnost.

Zveme Vás proto na setkání signatářů a přátel Iniciativy za otevřenou Vltavu, kterým chceme veřejně vyjádřit podporu zaměstnancům ČRo v jejich úsilí vytvářet kvalitní vysílání nezávislé na politických a mocenských tlacích.

Setkání se uskuteční ve středu 19. prosince v 18.30 před hlavním vchodem do budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2.'Děkujeme každému z vás za podporu!Josef Rauvolf

mluvčí Za otevřenou Vltavu"

****************************************
Jestliže na Vltavě posloucháte literární pořady, anebo třeba i "jen" tu klasickou muziku, mělo by být ve vašem zájmu jednat. A to i teď, když se vracíte z předvánočních teambuildingů rovnou za soustruh resp. do kanclu.

Vložit příspěvek