Nová hra - zeměpisné a místopisné údaje v literatuře


woodward 30.11.2017 v 20:24:00

Co se tady děje? Hunové se stáhli do svých stepí? Mají babu! ;-p

Hun 01.12.2017 v 00:59:59

Nikolivěk, Atilla se drží v obsazené Evropě, jen neměl nápad. Nuže:

Jmenujte domovinu otce a syna, kteří si z velmi specifického důvodu rozumějí tak dokonale, že jejich komunikace je napůl telepatická – hovoří vlastně jen v útržcích, a přesto se chápou.

Hun 01.12.2017 v 19:53:18

Dobrá, asi tu knihu neznáte, tak dáme velkou nápovědu: Dokonalé porozumění mezi těmi dvěma je dáno tím, že syn je klonem svého otce. Takže přísně vzato vlastně ani nejsou otec a syn, byť se tak sami označují. I dědeček byl geneticky totožný.

woodward 01.12.2017 v 20:01:31

Myslím, že je to Saturnův měsíc Titan. A.C.Clarke: Impérium. Nebo ne?

Hun 01.12.2017 v 20:33:07

Ano, zvolil jsem téhož autora jako ty v předešlé hádance. S tím ti vracím slovo. :-)

woodward 01.12.2017 v 21:11:34

No dobrá, tak se posuneme k jinému žánru a jinému autorovi, do jiných časů. Nejprve citace z díla:

Ubožák! Od milých vzdálen on na pustém ostrově vodou
oblitém, kde je střed moře, už dlouho jen útrapy snáší.
Ostrov ten plný je stromů a bohyně má tam své sídlo,
zhoubného Atlanta dcera. Ten obr zná hlubiny všechny
celého moře a sám též drží ty obrovské sloupy,
které rozlehlou zem a nebesa od sebe dělí.

O poloze ostrova, o němž je řeč, se vedou spory už pár tisíc let. Jeho jméno nám však básník nezamlčel. Jak se tedy jmenoval ostrov zmiňovaný v úryvku a z kterého díla ten úryvek pochází?

biki 01.12.2017 v 22:21:01

Podle výše uvedených indicií by to mohla být Atlantida, která se údajně měla nacházet někde za Herkulovými sloupy, oblast, kde panuje Poseidón - tedy aspoň podle Platónova díla Timaios a Kritias.
Nebo ne?

woodward 01.12.2017 v 23:39:15

Nikoliv. Jméno ostrova je uvedeno přímo v eposu, z kterého je ta citace - a kterej máte taky uhádnout. Spory o jeho polohu se nevedou proto, že by zmizel jako Atlantida, ale proto, že nikdo neví, kterej z existujících ostrovů by to mohl být. Někdo mluví o Maltě, jinej o Ceutě, další o ostrovech v okolí Sicílie. Každopádně v té básni je uvedené konkrétní jméno, bohužel, dneska se tak žádnej ostrov nejmenuje. ;) Asi nejlepší postup bude určit název eposu, pak se bude hledat líp.

woodward 02.12.2017 v 09:16:34

Abych vás popostrčil, tady je pár veršíků, co hlavní hrdina příběhu řekl o ostrově, když vyprávěl o svých dosavadních dobrodružstvích:

Ostrov je ... a leží tak daleko v moři;
Kalypsó lstivá tam bydlí, ta zhoubného Atlanta dcera,
Bohyně s krásnými vlasy a mocná. Však s ní se tam vůbec
nestýká jediný z bohů a jediný ze smrtelníků.

Připomínám, že vaším úkolem je uhádnout jen starověké jméno ostrova zmíněné v básni, nikoliv jeho polohu nebo současné jméno.

Text příspěvku byl upraven 02.12.2017 v 09:23:13

Terajska2011 02.12.2017 v 10:13:09

Tomu by odpovídal ostrov Ogygie :)

woodward 02.12.2017 v 10:22:32

Ještě přidej název díla a je to tvoje.

woodward 02.12.2017 v 11:25:23

Lidi, kde jste kdo? Jak dlouho tu nad tím budeme sedět, když už je to v podstatě uhádnutý?
No dobrá, kdo sem jako první napíše název díla, má babu.

Isserley 02.12.2017 v 12:45:25

Tak to může být jedině Odyssea.

woodward 02.12.2017 v 12:49:36

Je to Odysseia a ostrov Ogygié. Jelikož se Terajska předčasně vytratila, máš babu.

Isserley 02.12.2017 v 13:09:49

Dik. Dám jenom lehkou hádanku, třeba se Tarajska ještě objeví, má na uhodnutí větší podíl.
Ve kterém městečku se na přelomu 19. a 20. století odehrává děj známého románu o inteligentní ženě, která se provdala za svoji první lásku, ale přineslo jí to jen trápení a neštěstí?

Isserley 02.12.2017 v 17:15:34

Napovím, že je to podhorské městečko.

woodward 03.12.2017 v 12:52:44

na to, že to má být lehká hádanka, se až podezřele jeví čím dál jasnějším, že je čas na další nápovědu. ;-p

Isserley 03.12.2017 v 16:21:51

Dobrá, nejdřív zkusím malou nápovědu.
Takhle probíhala svatební noc:
“X, novopečená manželka, již bylo sotva možno po právu nazvat ženou, se s těžkými povzdechy pokoušela o spánek, který nepřicházel. Nemohla ovšem tušit, že muž po jejím boku zachovává nehybnou tvář jen s největším sebezapřením a že se mu koutky úst potají škubou zlomyslným a vítězným smíchem. Aspoň ještě tentokrát jí byla ponechána jakási iluze.”

woodward 03.12.2017 v 16:31:17

hm... tak to holt musí uhádnout někdo jinej.

Isserley 03.12.2017 v 16:34:37

Ale ne, je to opravdu dost známá kniha.

Velká nápověda by byla, kdybych popsala jednu nešťastnou procházku manželů po hledaném podhorském městečku.

Hun 03.12.2017 v 18:13:50

Není to třeba něco od Karolíny Světlé?

Isserley 03.12.2017 v 18:27:42

Ne, Karolína Světlá to není.

Isserley 03.12.2017 v 18:38:05

Děsivá procházka:

Tak se cesta do města na matčin svátek proměnila v cestu křížovou. Bezděčně ukázala světu manžela, jaký teď byl. Vytouźeného, vymodleného manžela...Kdysi zpupná X šla špalírem zlomyslných bližních a její oči pravily: “Jsem zdrcená. Život se mi nepodařil. Jsem potrestána za svoji chlubivost. Pamatujete, jaká jsem bývala živá a nezdolná, jak jsem bývala nezpůsobná a jak jsem uráźela váš vkus?... Teď jsem pokorná a tichá. Po svém boku vleču cosi nepodobného člověku. Zlý oheň tomu sálá z očí, skřehotá to, poskakuje, je to však ztracené a nekonečně ubohé. Také já jsem ubohá a ztracená.”

woodward 03.12.2017 v 18:44:04

To je Havlíček, Petrolejové lampy, já furt hledal nějakou ženskou!

Isserley 03.12.2017 v 18:48:55

A co to městečko? :)

Vložit příspěvek