Nová hra - zeměpisné a místopisné údaje v literatuře

soukroma19.08.2016 v 23:36

Narnie je lokalitou "umístěnou do reálně země", do které?

biki20.08.2016 v 00:39

Nikoli, Narnie to opravdu není (navíc jsem to ani nečetla).
Nápověda - příběh paradoxně nevychází z artušovské mytologie, spíše je malinko štrejchnutý mytologií slovanskou.

biki20.08.2016 v 12:39

Je vidět, že když jsem dávala onu nápovědu, tak už mi to moc nemyslelo. Spojení "slovanská mytologie" je zřejmě zavádějící - měla jsem na mysli, že bytosti v oné hledané lokalitě trochu připomínají spíše naše pohádky, než klasické západní fantasy. Tak tuto část nápovědy raději neberte moc vážně. Ale první část nápovědy -"paradoxně nevychází z artušovské mytologie" - poskytuje hned dvě vodítka. Jednak onu reálnou zemi, jednak od kořene slova mytologie je odvozena část názvu první knihy celé série.

woodward20.08.2016 v 12:52

Ryhopský les - Les mytág?

biki20.08.2016 v 13:31

Výborně, máš babu.

Můj osobní názor - první tři knihy série patří k tomu absolutně nejlepšímu, co kdy bylo v žánru fantasy vytvořeno. Protože fantasy už nějakou dobu nesleduji, netuším, zda někdo něco podobného napsal, ale téma a atributy příběhu se mi zdají zcela ojedinělé.

woodward20.08.2016 v 14:05

Panovník, který byl donucen opustit své hlavní město, protože jeho nejnebezpečnější politický odpůrce proti němu vzbouřil lid, získal důkaz, že zmíněný odpůrce se spolčil s nepřáteli své země, bere od nich peníze na své podvratné aktivity a stal se tedy zrádcem. Na základě tohoto zjištění řečený panovník vydal rozkaz, aby byl zrádce zavražděn - což se také stalo a to na zámku, kam se panovník vyhnaný z hlavního města uchýlil. Až potud se pohybujeme na půdě historické skutečnosti. Ten příběh se ale objevil jako epizoda v závěrečných kapitolách jednoho z dílů jisté románové epopeje, jejíž autor v ní vypráví o významém a nelehkém období dějin své země. Říkám, že vypráví autor, ale on své vyprávění vkládá do úst šlechtice, hlavního hrdiny prvních šesti dílů románového cyklu, který jako králův lékař musel po dokonané vraždě potvrdit, že zrádce je skutečně mrtev.
Ve kterém městě byl zrádný šlechtic zavražděn a ve které knize své historické fresky o tom autor vypráví?

Text příspěvku byl upraven 20.08.2016 v 14:10


soukroma20.08.2016 v 15:06

Zkusím zámek Blois (Jindřich I. Lotrinský, vévoda z Guise, řečený Zjizvený 23. prosince 1588 zavražděn na zámku Blois)
Dědictví otců, Horoucí láska (5. díl), Roberta Merla, vypravěč Petr ze Sioraku

woodward20.08.2016 v 15:09

skoro správně, ale těsně vedle. Když vynecháš osoby, autora a jiné irelevantní údaje, tak z těch dvou základních informací, po kterých se pídím, je jedna špatně.

woodward20.08.2016 v 18:14

Tak co bude? Už je to skoro uhádnutý, stačí odstranit jen tu jednu nepřesnost!

woodward20.08.2016 v 19:49

Co je to s váma, lidi? Chcete nápovědu? Tak dobrá. Soukroma má pravdu, zrádce byl zavražděn v Blois. A má pravdu i skoro ve všem ostatním, až na jediný relevantní fakt, který uvedla nesprávně.

woodward21.08.2016 v 09:10

sakra vy jste líní jak závodní stráž! další upřesnění: není to Horoucí láska (5.díl), nýbrž... kdo první správně odpoví, dostane pochvalu.

soukroma21.08.2016 v 10:27

Pro pochvalu si tedy skočím (i když už jsem v tom chtěla nechat vymáchat další), protože jsem na tomhle odvedla velký díl práce - troufnu si říci, že kdo momentálně danou pasáž nečte, není schopen bez hledání odpovědět. To pro ty hadače, kteří jsou principiálně a zásadně proti hledání a volí opravdu jen střílení od boku (pardon poslepu). Já si zahledám ráda, protože je to pro mě zdroj poučení (a z některých strohých odpovědí ostatních v soutěži nemám nic, takže si stejně musím zahledat), ale tahle hádanka je - woodward - přes čáru, protože prvních 6 dílů (z celkových 13) epopeje vychází jako jedna kniha, Dědictví otců, a to by mělo bohatě stačit. Takže hledaná část je Vladař na scéně (Le Prince que voilà), tedy 4.

woodward21.08.2016 v 10:34

Budiž pochválena, te laudamus, máš babu.

soukroma21.08.2016 v 10:45

Děkuji.

soukroma21.08.2016 v 10:47

Kde se k vraždě mocného usurpátora (komtura) přihlásila celá vesnice jako jeden muž? Jedná se o dílo nejplodnějšího dramatika jedné západní země založené na historické události z roku 1476. Jméno vesnice je současně názvem celého díla. Protože u nás je hra známá jak svým originálním názvem v dané řeči, tak v poslední době spíše v překladu, nebude problém uvést obě jména, čímž se splní zadání - hledáme místo a název díla.

woodward21.08.2016 v 10:53

Fuente ovejuna, Ovčí pramen, Lope de Vega (ten ovčí pramen jsem musel vygůglit. My se o tom učili ještě se španělským názvem).

soukroma21.08.2016 v 11:10

Správně. Já to znám také jako Fuente Ovejuna, a když jsem poprvé slyšela Ovčí pramen (navíc pro název vesnice!), překvapilo mě to, nějak jsem si to nikdy nepřeložila do češtiny. Jinak je zajímavé, že ač se hra na první pohled zdá jako tragédie, sám Lope de Vega ji nazval "Comedia famosa de Fuente Ovejuna". Nu, mají/měli ti hispánci asi jiný náhled na hranici mezi komedií a tragédií...
Předávám.

woodward21.08.2016 v 11:38

mladý muž, vystupující pod falešným jménem, se dopustí podezřelých skutků. pravý vlastník jména (říkejme mu básník) je později zatčen a vyslýchán, aniž by tušil, co po něm ti pánové od policie vlastně chtějí, a opakovaně, pravdivě vypovídá, že v inkriminovanou dobu se vyskytoval ve městě, vzdáleném stovky kilometrů od míst, kde vystupoval podezřelý mladík, vydávající se za něj. Je to velmi spletitá historie týkající se krádeže velmi cenného předmětu, jenž, jak se nakonec ukáže, sice ukraden být mohl, ale nebyl, neboť právě ten podezřelý mládenec s falešným jménem tomu zabránil.
Otázka zní, kde se tedy zdržoval básník v době, kdy jeho dvojník vyváděl psí kusy jeho jménem (uveďte název města buď v oficiálním znění nebo v počeštěné podobě, jak je libo). A jak se jmenuje román dnes již trochu pozapomenutého humoristy, který o tom všem vypráví?

Text příspěvku byl upraven 21.08.2016 v 11:40

woodward21.08.2016 v 16:56

chcete nápovědu? tak jo. příběh začíná v Dánsku, ale dlouho se tam nezdrží.

woodward21.08.2016 v 19:36

nápověda 2. - z Dánska příběh zamíří do Německa a postupně dospěje do Berlína. Ovšem náš básník se v inkriminovanou dobu zdržoval ve městě ležícím dost daleko na jih od takto vymezeného prostoru.

woodward22.08.2016 v 14:38

Město, které mám na mysli, se nachází nedaleko českých hranic.
Muž, který si na čas podvodně přisvojil básníkovo jméno byl básníkův přítel. V danou chvíli se musel nějak představit a napadlo ho zrovna tohle jméno.

woodward23.08.2016 v 09:09

Pořád samá voda?
Tím cenným předmětem, jehož krádeži básníkův přítel zabránil, byla miniaturní podobizna Anny Boleynové od Holbeina mladšího.

woodward23.08.2016 v 10:50

No, očividně víš, oč se jedná, ale název románu je trochu jinak. A chybí jedna podstatná informace. V době, kdy se za Struweho v Dánsku, v severním Německu a v Berlíně vydával jeho kamarád, byl Struwe úplně jinde - a při výslechu policii opakovaně sdělil jméno města, kde se zdržoval. Takže ještě jednou: Jak se ta knížka jmenuje a jak se jmenuje to město? (připomínám, že mi postačí kterákoliv verze jména - německy nebo česky.) Ještě jedna malá nápověda: To město leží v Srbské Lužici.

woodward23.08.2016 v 10:55

Mimochodem není tu někde Naias? Ta už tuhle knihu v jedné hádance odhalila!

woodward23.08.2016 v 11:07

je to Budyšín a ten název knihy ti uznám, i když já mám doma tohle:
http://www.databazeknih.cz/knihy/zmizela-miniatura-53094

každopádně máš babu.Vložit příspěvek
... 11 ...