ESPERANTO - světový jazyk 21. století?


Framont 06.01.2017 v 03:25:37

Esperanto, jazyk, který je vyhodnocen v GUINNESSOVĚ KNIZE REKORDŮ 1993 :" ESPERANTO bylo poprvé zveřejněno svým vynálezcem dr. Ludwigem Zamenhofem z Varšavy v roce 1887 bez nepravidelných sloves." Přidávám několik citátů: ROMAIN ROLLAND : " Aby se národy mohly dohodnout, je nejprve nutno se dorozumět. Za tím účelem musí mít společný jazyk. Proto se musí učinit všechno, aby se esperanto stalo jazykem lidstva, dorozumívacím prostředkem jednoho národa s druhým." LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ: " Námaha naučit se esperantu je tak nepatrná a výsledek, kterého jím můžeme dosáhnout, tak veliký, že by tuto námahu měl vynaložit každý." RABÍNDRANÁTH THÁKUR (TAGORE ) : " Esperanto je velký vynález s obrovskými možnostmi. " JULIAN TUWIM: " K mezinárodnímu jazyku mám hluboké sympatie a opravdový obdiv... Chci jen říci, že esperanto mimo praktické cíle má překrásnou ideu." WILIAM JAMES: " Představte si, že bychom měli různá " hudební písma " pro každý národ, místo jednoho společného... A v lidské řeči žijeme v tomto nepořádku a anarchii. Dr. Zamenhof dává klíč pro hudební řešení, nástroj harmonického dorozumění." UMBERTO ECO:" na 5. semiotickém kongresu v La Coruni ve Španělsku: Veřejně jsem vyslovil mínění, že esperanto by mělo hrát významnější úlohu - je užitečné samo o sobě a současně jako záštita národních jazyků...Ano, musí se najít účinnější a pevná cesta. Ze své vlastní zkušenosti říkám, že při svých častých cestách do mnoha zemí, hlavně ve Francii a Německu, stále slyším stížnosti že angličtina již překročila roli spojovacího jazyka a stala se vážným imperialistickým nebezpečím pro evropské národní jazyky, které již jejímu vlivu podléhají. A já říkám: věc je jednoduchá, začněte u svých dětí. Začněte je učit esperanto a nebezpečí zmizí... Znám hodnotu esperanta a ačkoliv nejsem esperantistou, podporuji ho." Závěrem uvádím, že UNESCO rezolucemi v roce 1954 a 1985 uznalo, že výsledky dosažené esperantem na poli mezinárodních intelektuálních styků a pro sblížení národů odpovídají cílům a ideálům této vrcholné instance pro vědu, výchovu a kulturu.

Framont 06.01.2017 v 03:53:13

Osobně mám k esperantu vnitřní, niterný vztah, jsem přesvědčen, že jsem byl esperantistou již v minulém životě....jak si jinak vysvětlit, že jsem jazyk zvládl v roce 1981 za 6 týdnů? Mám i maturitu v esperantu, tj. učitelské zkoušky na tento jazyk, který je považován hned po vynálezu knihtisku za druhý největší vynález lidských dějin. Ještě dodám, že díky internetu se odhadované počty esperantistů ve světě za posledních deset let zvýšily ze 2 na 6 milionů lidí. Jazyk, jehož celá gramatika se vejde na kartičku o rozměrech 6x10 cm je naprosto geniální vynález. Tato gramatika se nazývá FUNDAMENTO de ESPERANTO, má 16 pravidel a autor, který věnoval jazyk lidstvu bez jakýchkoli nároků si jen vymínil, že toto FUNDAMENTO ( fundamento= základ ) se absolutně nesmí měnit.

Azizi 06.01.2017 v 14:20:15

Ja považujem za svetový jazyk 21. storočia angličtinu. Ale tak zaujímavé s tým esperantom, zaujímavá myšlienka. Ale viac sa mi páči angličtina.

nokid 06.01.2017 v 14:55:48

Zde se dozvíte více o esperantu a jeho srovnání s ostatními - klasickými - jazyky. Článek se jmenuje "O jazycích":

http://www.johnwittness.estranky.cz/clanky/nektere-filozoficke-uvahy.html

gladya 06.01.2017 v 22:57:09

Zajímavé, ale nevím nevím jestli by i desetinásobek lidí mluvících Esperantem stačil, aby mělo Esperanto nakročeno k tomu stát se jazykem 21.století. Ať esperanto propaguje jakákoli autorita.

A mám otázku, myslím to vážně, ne ironicky. Jednoduchá gramatika je skvělá, když se člověk potřebuje dorozumět a vyjádřit v běžném životě. Co třeba odborné texty, složitější myšlenky, jde to s jednoduchou gramatikou? Možná ano, ale nejsem si jistá.

Mám dojem, že "esperantem" se stala angličtina.

Hana H. 07.01.2017 v 08:30:01

Angličtina jako mezinárodní jazyk naprosto postačí. A pro běžné porozumění mezi jednotlivými lidmi z různých zemí se také veškeré její gramatické jevy nepoužívají. Angličtinou se domluvíte prakticky ve všech zemích, kde se asi tak chcete domluvit esperantem? Kdo se v dnešní době ani nepokusil o angličtinu, těžko se bude učit tohle. To jsou prostě dávno překonané názory, vždyť se podívejte na ty letopočty - 1954, 1985... A 6 milionů lidí hovořících esperantem? Směšné, Čechů je 10 milionů, z toho mi vyplývá, že narazit ve světě na někoho, kdo esperantem mluví, je sakra malá pravděpodobnost.

Text příspěvku byl upraven 07.01.2017 v 23:18:50

Eicherik 07.01.2017 v 13:11:13

Souhlasím s názorem, že "esperantem" se stala angličtina. To už nic na světě nezvrátí. Jediné co bych angličtině vytknul je to, že není moc zvukomalebná. Já osobně mám raději švédštinu, norštinu a nebo němčinu. Esperanto je hezkým koníčkem ale nezbytným jazykem téhle planety se nikdy nestane.

A taková kuriozitka. Já jsem v "osumdesátkách" na "esperanto" chodil, ale bylo to jen pár lekcí.

Hana H. 07.01.2017 v 13:17:30

No vidíš, mě právě angličtina zvukomalebná připadá. Naopak mi úplně odporná na poslech připadá němčina, obzvlášť co se týká hudby, ale i jinak, celkově.

newtory 07.01.2017 v 13:36:45

Každý jazyk má svoje slabé miesta:
https://www.youtube.com/watch?v=EV9kyocogKo
https://www.youtube.com/watch?v=P5_6coiXz3k
je to predovšetkým o jeho nositeľoch.

Text příspěvku byl upraven 07.01.2017 v 13:40:23

Hana H. 07.01.2017 v 13:50:27

Tak jasně, jenže mně třeba zrovna němčina připadá hnusná na poslech i v běžném hovoru.

Hun 07.01.2017 v 20:14:25

gladya: K vašem dotazu, zda lze vyjádřit složité myšlenky jednoduchou gramatikou. Vždycky potřebujete jasně vyjádřit mluvnické vztahy mezi slovy ve větě. Některé jazyky k tomu používají skloňování (laicky změny koncovek), jiné – jako angličtina – kombinování se zájmeny a předložkami a také fixním slovosledem.

O angličtině se pak říká, že má "jednoduchou gramatiku", ale to není přesné. Jen s ní pracuje jinak. Má jen minimální skloňování. Je-li na tom esperanto podobně jako angličtina, jistě se s ním složité a odborné myšlenky vyjadřovat dají. Na to je potřeba hlavně odborná terminologie, o gramatiku tolik nejde, tu má každý jazyk danou.

gladya 07.01.2017 v 20:44:26

Hun: Děkuji, trochu jsem o tom přemýšlela. Nejspíš máte pravdu. Jde asi o to, co je vlastně jednoduchá gramatika. Měla jsem na mysli třeba vyjádření složitých kauzálních vztahů, možná i to co vyjadřují kondicionály. Pravděpodobně má na takové případy každý jazyk své nástroje.

Skeeve 07.01.2017 v 23:02:18

Esperanto, esperanto... Vždy si vzpomenu na mého dědu, který mi o něm poprvé vyprávěl, když jsem byl malý kluk. Ale jak sám říkal - a já s ním naprosto souhlasím: "myšlenka to byla hezká, ale je to naprosto neproveditelné a naivní se domnívat, že jím budou mluvit všichni lidé světa". Má to svůj důvod. Lidé se mateřštiny málokdy vzdají, či jí zapomenou. Skoro bych se nebál použít "nikdy" - až na naprosto vzácné výjimky. A pak tu vždy byly jazyky dobyvačných národů ovládající svět kolem vás. Vítězům a dobyvatelům se podřizuje vše. A jazyk je jedna z těch stěžejních věcí. Kupříkladu těžko někoho dnes donutíte mluvit s vámi esperanto, obzvláště pokud bude z anglicky mluvících zemí, když dnes, jak již bylo zmíněno, se takovým "univerzálním" jazykem stala právě ona angličtina. Malý ostrov a jak změnil dějiny světa... Ale samozřejmě tu není jen angličtina. Takové "top" jazyky světa jsou třeba i čínština (ačkoliv nám zde, ve střední Evropě, se to může zdát málo pravděpodobné, ale je tomu tak), ruština, arabština, francouzština, španělština a na velkém ústupu i němčina. Jazyky velkých národů. (Samozřejmě jsou tu i další významné jazyky světa, nebo jazyky, které používají velké, obrovské počty lidí, ale chtěl jsem "vypíchnout" ty hlavní představitele.) Esperanto je dnes spíše taková hříčka a lingvistická lahůdka.

Hana H. 07.01.2017 v 23:17:36

Mě v těch citátech obzvlášť zaujala ta pasáž: "angličtina již překročila roli spojovacího jazyka a stala se vážným imperialistickým nebezpečím pro evropské národní jazyky". To je bomba :-)

fojtikjirik 08.01.2017 v 08:10:18

Skeeve: Esperantská hnutí nikdy nechtěla zrušit ostatní jazyky. Esperanto se mělo pouze stát mezinárodní řečí. Vynálezce esperanta Zamenhof vyrůstal v carském Rusku na území dnešního Polska, kde pohromadě žili Poláci, Rusové a Němci, přičemž mezi těmito národy docházelo k etnickým nepokojům, což Zamenhofa inspirovalo k vytvoření univerzální dorozumívací mluvy.
Nicméně sdílím váš názor na esperanto samotné. Sám jsem se ho pokusil naučit, nicméně jsem toho brzy nechal, neboť umělá konstrukce jeho gramatiky je příliš zřetelná. Ale kdo chce, ať se esperantsky klidně učí.

Skeeve 08.01.2017 v 09:32:31

@fojtikjirik - To jsem ani netvrdil, že by mělo esperanto v úmyslu vytlačit a nahradit ostatní jazyky zcela. Asi jsem se vyjádřil trochu neobratně. Měl jsem na mysli to, že ačkoliv esperanto chtělo lidi "spojit" jednotným jazykem, aby si všichni rozuměli, nikdy tu ta vůle a ochota od lidí nebude. Malí se musí podřídit velkým, prohraní vítězům - na kompromisy obzvláště v tomto ohledu tu není a nikdy nebylo místo.

nokid 08.01.2017 v 23:36:33

S předřečníkem nemohu jinak než zcela souhlasit.
Je to v lidech a o lidech, schází vůle. Jinak právě esperanto je na technické texty jako ušité, vždyť překladač A-Č mi vyplivuje např. takovéto ozdoby: HDD = tvrdý disk jízda...
A podobné nepřesnosti jsou tu na denním pořádku.

Leiah 09.01.2017 v 07:08:58

Esperanto mělo jistě svůj potenciál, ale zaspalo dobu. Když se jen podíváte na internet: kolik je tam informací v angličtině a kolik v esperantu? Nebo, kolik lidí na světě mluví anglicky a kolik esperantem? A ne jen anglicky, esperanto trumfly i další jazyky. Když pojedu do ciziny a budu umět anglicky, většinou se domluvím. Když budu umět esperanto, budu muset hledat nějakého esperantistu, nebo mám prostě smůlu. Pro fandy zůstává esperanto srdcovou záležitostí, ale praktické využití nemá.

Vložit příspěvek