Žánr poezie


Hwaelos
Hwaelos 27.08.2013 v 01:48

Přiznám se, že úplně nerozumím tomu, proč jsou u všech žánrů uváděné podžánry (velmi diskutabilně rozdělené, ale to ponechme stranou). Jenom poezie je prostě poezie v žánru i podžánru. Nedostatek invence, či co? Poezie (lit. druh nikoli žánr mimochodem) má přece taky svoje žánry, resp. podrobnější dělení. Usnadnilo by to i vyhledávání a budování statistik (aspoň základy - lyrická x epická, česká x překladová, intimní x přírodní...). Možností je hodně.

HTO
HTO 27.09.2013 v 18:41

Poezie je poezie. Neškatulkujme aspoň tu, prosím! Znám mnoho románů, graffiti i činů, které jsou všechny poezií. Poezie není žánr, to je způsob bytí.

Kromě toho nevidím způsob, jak by se dalo v případě zavedení kategorií dosáhnout shody – sám ponecháváte stranou „diskutabilní rozdělení“ ostatních.

Hwaelos
Hwaelos 28.09.2013 v 00:49

Poezie není způsob bytí, ale druh literatury, alespoň podle literární vědy. Pochybuju, že by někomu pomohlo, kdybychom označovali jako poezii nějaký román (jinak než v metaforickém vyjádření). Myslím si, že pokud už na databázi škatulkujeme, mělo by se to dělat důsledně a u všeho.

HTO
HTO 28.09.2013 v 01:18

Literární věda tomu rozumí jako koza decimální váze. Nežádám, aby se tady romány označovaly jako poezie, to ať si každý určí sám pro sebe, ale poezie je tak svébytný žánr, že je to za prvé naprosto kontraproduktivní (ostatně i internetové obchody mají prostě oddělení poezie, nově sice občas rozdělené na naši a světovou, ale to je z obchodních důvodů), a za druhé by to bylo extrémně těžké, podívejte se na problémy s přiřazením jedné kategorie úplně normální knize, natož věci tak doslova šílené, jako je poezie.

HTO
HTO 28.09.2013 v 01:27

Navíc, toto je čtenářské místo, nikoliv vědecké, alespoň ne primárně, domnívám se – a většina lidí básnické knihy nečte; i z toho důvodu se mi jednotná kategorie peozie zamlouvá; běžnému člověku (což nemyslím nějak urážlivě) připadá spor na poli básní asi tak příčetný, jako necetologovi rvačka mezi táborem těch, kdož myslí, že Physeter, vorvaň, je druhovým jménem macrocephalus a těmi, kdož se bijí pod korouhví catodon.

Text příspěvku byl upraven 28.09.13 v 01:28

elfos
elfos 28.09.2013 v 08:56

Souhlasím s tím, co píše HTO. Také jsem pro to, aby kategorie Poezie zůstala jednotná, neroztříštěná. Před mnoha lety jsem sem přišla, a první prosba, kterou jsem měla, bylo, aby byla Poezie rozdělena na českou a zahraniční. Dan mi to tehdy zamítl, a nedlouho potom, když jsem se s vervou pustila do vkládání knih, jsem zjistila, že to bylo moc dobře, a jsem za to ráda dodnes.

Poezie je nedělitelná. V každé sbírce, antologii, almanachu, v každé knize je toho tolik, že nacpat do jedné škatulky, tedy přesněji podškatulky, opravdu nejde. I to základní dělení na českou a cizí by byl problém, je mnoho knih, v nichž jsou básně autorů českých, slovenských i zahraničních. O barevnosti, mnohovrstevnatosti a pestré škále obsahu básní ani nemluvím. Natož o tom, že lidé je mohou i vnímat velmi různě. A jak by vkládající např. rozhodoval, u sbírky, v níž jsou básně intimní i přírodní, do které škatule ji dát? Navíc, zcela subjektivně, mně se i líbí, že tady jsou všechny knihy poesie krásně pospolu.

Pokud je čtenář zaměřen jen na určitý druh poesie a v něm si chce číst, pomohou mu štítky. Na rozdíl od podžánru, který může být přiřazen vždy jen jeden jediný, se ke knize s básněmi různě zaměřenými dá přidat libovolné množství (dobrá, tak nejvýš deset) štítků, které přiblíží jejich obsah, zaměření, vyznění..: lyrika, intimní poesie, limeriky, nonsens atd. atd. Jsou tu lidé, kteří mají poesii rádi, mají ji pročtenou a dokážou přiřadit ke sbírkám i štítky, které pomohou dalším orientovat se v ní.

Takže, ať to shrnu. Jsem všema desetima pro to, aby kategorie Poezie zůstala takto, jak je teď.. za což se tímto přimlouvám.


Hwaelos
Hwaelos 28.09.2013 v 23:23

Tvrzení, že je poezie nedělitelná, resp. že je problematické přiřadit jí jeden podžánr, by se zřejmě dalo obhájit, ale je to irelevantní argument v tom smyslu, že by tomu u prózy či odborné literatury bylo jinak.
Můj celkový dojem, když srovnávám csfd a databaziknih, je ten, že se tu při budování struktury a fungování celého webu moc nezapojovali lidi, kteří by dané problematice opravdu rozuměli. Ale to už je debata naprosto nad rámec... Nadhodil jsem jen návrh.

Jakahol
Jakahol 01.11.2018 v 17:35

Máte nějakého oblíbeného současného autora poezie nebo básně, které ve vás ještě na dlouho něco zanechaly?

¨

Raksa.A
Raksa.A 01.11.2018 v 18:36

Co takhle nesoučasné?

Sláva pozemská je dým,
o tu neprosím se ani.
Já jsem všem milencům svým
přinesla jen požehnání.

Jeden žije v samém štěstí
zamilován do své ženy,
ten druhý má na náměstí
z bronzu pomník zasněžený.

Gerty
Gerty 01.11.2018 v 23:31

Mně se moc líbí tohle: https://www.databazeknih.cz/knihy/ladim-struny-klece-343861

Babouš
Babouš 02.11.2018 v 09:54

Atticus: Láskou ji nespoutáš ;)

Makropulos
pavlinda
pavlinda 03.11.2018 v 18:17

Babouš-souhlas

HTO
HTO 04.11.2018 v 01:00

Z těch, které vydávalo nakladatelství Petrov (a pár dalších): Blatný Ivan, Čermáček Petr, Diviš Ivan, Dynka Jiří, Fischerová Viola, Frič Jaroslav Erik, Hrbáč Petr, Hruška Petr, Chobot Jaroslav, Král Petr, Kuběna Jiří, Malý Radek, Marvan Lukáš, Ohnisko Milan, Pavel Petr, Reiner Martin, Slanina Leoš Bacon, Slíva Vít, Szpuk Roman, Šrut Pavel, Veselský Jiří, Vladislav Jan, Wolf Zdeněk, Wernisch Ivan.

elfos
elfos 04.11.2018 v 10:07

Ještě mi tam (ve výčtu HTO) chybí například, mimo jiné:

Miroslav Fišmeister
https://www.databazeknih.cz/autori/miroslav-fismeister-3783

a

Martin Švanda
https://www.databazeknih.cz/autori/martin-svanda-2789Vložit příspěvek