Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

kniha od:

nehodnoceno
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí oborné veřejnosti — soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům, studentům, ale i právnickým osobám a jejich zástupcům či zaměstnancům — praktický komentář k tomuto vedlejšímu trestněprávnímu předpisu, který nemá v České republice obdoby a zcela mění dosavadní koncepci základů trestní odpovědnosti. Předpis byl přijat především na základě požadavku mezinárodních organizací a komentář odráží i tuto skutečnost. Zpracovatelé věnovali potřebnou pozornost i vztahu zákona a trestního zákoníku či trestního řádu, který je jedním z klíčových předpisů, s nimiž se bude uživatel v praxi setkávat. Komentář používá ve značné míře předpisů soukromého práva, zejména práva obchodních společností a práva hospodářské soutěže, a uplatňuje se i v oboru práva správního. Na vypracování komentáře se proto podíleli odborníci z oblasti trestního práva i soukromoprávních odvětví. Zákon je tvořen hmotněprávní a procesní částí a komentář pokrývá přiměřeným způsobem obě tyto oblasti. Nejvíce problematickým bodem celé úpravy je otázka tzv. zavinění právnické osoby, a té proto autoři věnovali mimořádnou pozornost a vypracovali stanoviska jak k formální, tak materiální podmínce tzv. přičitatelnosti, resp. vytýkatelnosti protiprávního jednání právnické osobě. Pozornosti autorů však neunikla ani část zdánlivě okrajová — oblast mezinárodní justiční spolupráce při stíhání právnické osoby. Práce je zaměřena prakticky, proto autoři upustili od rozsáhlých teoretických výkladů a srozumitelně vysvětlují, jak jednotlivá ustanovení vhodně aplikovat. Komentář může usnadnit vstup tohoto předpisu do každodenní praxe účastníků trestního řízení. Autoři považovali za nezbytné kromě komentáře k jednotlivým ustanovením zákona nabídnout uživateli zvláštní přílohu — Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Tato opatření mohou být při přiměřené aplikaci užitečným nástrojem či přímo vzorem, zejména pro obchodní společnosti. Jejich účelem je předložit pro potřebu těchto subjektů taková pravidla, která přispějí k prevenci trestné činnosti, jíž se může jinak právnická osoba dopustit, nebo dokonce mohou tuto trestní odpovědnost vyloučit. Tento záměr navazuje na podobný model, který provází tzv. British Bribery Act 2011, byť jeho autorem jsou britská oficiální místa....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/453692/zakon-o-trestni-odpovednosti-pravni-CUl-.jpg
Nahrávám...

Vydání (3)

Česká 3


Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. KomentářZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

2018 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7552-966-4

KoupitKoupit eknihu

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. KomentářZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

2018 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7552-965-7


Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

2012 · Wolters Kluwer (ČR)

9788073577209