Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář

kniha od:

nehodnoceno
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem mladistvých a protiprávními činy dětí mladších patnácti let. Text komentáře je doplněn o novou judikaturu, včetně výběru z judikatury Ústavního soudu. Aktualizovány jsou kromě samotného zákona i odkazy na související právní předpisy a doplněna je i poslední odborná literatura k danému tématu. Jedná se o nezbytnou pomůcku v praxi advokátů, soudců, státních zástupců, probačních úředníků, policistů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí i všech dalších pracovníků, kteří přicházejí do styku s kriminalitou mládeže. Komentář využijí jistě i pedagogové a studenti právnických a dalších humanitně zaměřených fakult....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/438888/big_zakon-o-soudnictvi-ve-vecech-mladez-iFa-438888.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář

2011 · C. H. Beck

978-80-7400-350-9

KoupitKoupit eknihu

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář.

2004 · C. H. Beck

80-7179-829-0