Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář

kniha od:

nehodnoceno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní trestání, a proto je výklad vždy opřen o solidní teoretický základ a vynikající logickou argumentaci. Kniha vychází podle právního stavu k 31. 5. 2018. Autoři u jednotlivých ustanovení obsáhle citují zásadní judikaturu. Při jejím výběru bylo dbáno na její aktuálnost ve vazbě na novou právní úpravu a uváděna je též relevantní judikatura z oblasti trestního práva, jež může pomoci objasnit některé instituty, které jsou uplatňovány též v trestním právu a trestním řízení. Uváděny jsou i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Pro přehlednost je v komentáři u jednotlivých paragrafů uveden přehled souvisejících ustanovení zákona, jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je vždy uvozen důvodovou zprávou k zákonu za účelem snazšího seznání úmyslu zákonodárce k přijetí daného ustanovení. Předností publikace je autorský kolektiv, do něhož patří odborníci působící na Nejvyšším správním soudě, v akademické sféře, advokacii a Legislativní radě vlády, mající bohaté zkušenosti s vedením přestupkových řízení na úrovni správních orgánů či metodicky usměrňující agendu přestupků. Jedná se tak o odborníky, kteří se již v legislativním procesu podíleli na přípravě komentovaného zákona a v současnosti jeho aplikaci metodicky usměrňují a v advokátní, správní či soudní praxi přímo aplikují. Publikace je určena nejen pro úředníky správních orgánů, ale i všem těm, kterých se oblast správního trestání dotýká. Velmi užitečným zdrojem informací bude pro správní soudy, advokáty, studenty či širokou veřejnost....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/450706/big_zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-1q1-450706.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář

2018 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-052-6

KoupitKoupit eknihu

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. KomentářZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář

2018 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-053-3


Štítky

komentáře k zákonům

Autoři knihy

Jan Brož
česká, 1963
Petr Průcha
česká, 1949
Stanislav Kadečka
česká, 1975 - 2020
David Bohadlo
česká, 1975
Vít Šťastný
česká, 1980
Filip Rigel
česká, 1981

Kniha Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář je v

Knihotéce2x