Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník - Srovnávací texty

kniha od:

nehodnoceno
Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník - Srovnávací texty obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Rekodifikace soukromého práva, a tedy i úprava dosud obsažená v obchodním zákoníku, se dotkne více či méně každého z nás. Vycházíme proto vstříc všem, kteří se chtějí a potřebují dobře orientovat v nové právní úpravě nyní obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tento zákon upravuje problematiku dosud obsaženou v části druhé obchodního zákoníku. Novou úpravou dochází nejen ke strukturálním změnám, ale především k přeformulování většiny ustanovení. Bude tedy zcela jistě nutné se dobře orientovat v nové úpravě, která však zahrnuje i některá významově shodná ustanovení úpravy předchozí. A právě z tohoto důvodu jsme připravili pro ty, kdo budou s tímto novým právním předpisem dennodenně pracovat, praktickou příručku s přehledně uspořádanými texty srovnávající nový zákon o obchodních korporacích s dosavadní úpravou, které usnadní orientaci ve všech provedených změnách. Čtenář tak získá zřetelný podklad pro posouzení, jak se změnila formulace daného pravidla, a může si vytvořit obrázek, zda se s formou změnil i obsah. Základní uspořádání je takové, že v levém sloupci je uveden text zákona o obchodních korporacích, na pravé straně pak odpovídající ustanovení obchodního zákoníku. Z důvodu vyšší přehlednosti, a tedy čtenářova komfortu, je na některých místech spojeno více odstavců nového zákona k jednomu odstavci stávající úpravy, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování textu. Ze stejného důvodu je také zpravidla citován pouze relevantní odstavec dosavadní úpravy, nikoliv celé paragrafy. Publikace je doplněna dvěma rejstříky ustanovení. V prvním z nich je srovnání paragrafů podle zákona o obchodních korporacích a ve druhém pak podle užitých ustanovení stávajícího obchodního zákoníku. Věříme, že všechny tyto snahy o maximální přehlednost a jednoduchost čtenář ocení a že předkládaná publikace široké právnické (a podnikatelské) obci usnadní řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů. Kniha může být i dobrou pomůckou pro studenty právnických fakult....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/41_/419179/big_zakon-o-obchodnich-korporacich-obch-1wT-419179.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací textyZákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty

2013 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7357-380-5

KoupitKoupit eknihu

Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník - Srovnávací texty
Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník - Srovnávací texty

2013 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7357-346-1