Základy kriminologie a trestní politiky

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů poslední stav kriminologického poznání u nás i ve světě, reflektuje eskalaci závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo v průběhu posledních 15 let. Autoři, přední odborníci v tomto oboru, se úspěšně pokusili o výklad probíraných okruhů kriminologických otázek v úzkém kontextu s jejich skutečným i možným významem pro uskutečňování racionální trestní politiky, čemuž odpovídá i samotný název učebnice. Opomenuty přitom nejsou návaznosti na související oblast sociologického a psychologického výzkumu; stranou pozornosti nezůstala ani problematika nových podob zločinu, jako např. organizovaná kriminalita, extremismus, terorismus nebo počítačová kriminalita. Význam a opodstatněnost znalosti kriminologických teorií o příčinách a důsledcích kriminality, prezentovaných v učebnici jako ucelený systém poznatků, je zdůrazněn jako předpoklad snahy po poznání pravdivých souvislostí a informací o fenoménu zločinu. V minulosti často neprávem opomíjená viktimologická perspektiva je rovněž nedílnou součástí výkladu. Text je doplněn řadou tabulek, grafů a schémat, které čtenáři usnadňují orientaci a osvojení si příslušné materie....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/438879/big_zaklady-kriminologie-a-trestni-poli-1Ie-438879.jpg 4.52
Nahrávám...

Vydání (3)

Česká 3


Základy kriminologie a trestní politikyZáklady kriminologie a trestní politiky

2019 · C. H. Beck

978-80-7400-732-3

KoupitKoupit eknihu

Základy kriminologie a trestní politikyZáklady kriminologie a trestní politiky

2012 · C. H. Beck

978-80-7400-429-2


Základy kriminologie a trestní politiky
Základy kriminologie a trestní politiky

2005 · C. H. Beck

80-7179-813-4