Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. vydání

kniha od:

Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. https://www.databazeknih.cz/img/books/39_/39377/tri-socialni-svety-socialni-struktura-postindustrialni-spolecnosti-39377.jpg 4.4 71

Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasovaní), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách. Zároveň je v knize popsáno, jakými způsoby se společenské vědy pokoušejí zakrýt přechod od nerovnosti k nesouměřitelnosti. V této souvislosti autor analyzuje například pojmy ,,sociální kapitál\", ,,sociální vyloučení\" a ,,nová sociální rizika\". Propojuje teorie sociální stratifikace, sociologie města, sociologie organizace a některých dalších disciplín a ukazuje, jakou hrozbu představuje sociální nesouměřitelnost pro demokracii a pro budoucnost otevřené společnosti.... celý text

Vydání (2)

Česká 2


Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti

2011 · Sociologické nakladatelství (SLON) · 978-80-7419-044-5


Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti.
Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. *

2010 · Sociologické nakladatelství (SLON) · 978-80-7419-031-5

Autorovy další knížky

Jan Keller
česká, 1955
2006  77%Úvod do sociologie
1993  87%Až na dno blahobytu
2010  89%Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti.
2005  87%Dějiny klasické sociologie
2008  82%Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna

Kniha Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. je v

Právě čtených2x
Přečtených101x
Čtenářské výzvě4x
Doporučených7x
Knihotéce27x
Chystám se číst38x
Chci si koupit7x
dalších seznamech2x