Správní řád. Praktický komentář

kniha od:

nehodnoceno
Správní řád. Praktický komentář obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili vyložit nejen z hlediska právní úpravy a soudní judikatury, která právní úpravu v řadě ohledů doplňuje, dotváří a někdy dokonce přetváří, ale i rovněž i v návaznosti na vlastní poznatky z aplikační praxe. Za těžiště komentáře lze považovat zejména podrobné pojednání o právním postavení účastníka řízení a jeho procesních právech, průběhu správního řízení před orgánem prvního stupně, správním rozhodnutí a opravných prostředcích, zejména o odvolání a řízení o něm. Výchozím zdrojem pak pro zpracování tohoto komentáře se vedle odborné literatury, stala především soudní judikatura a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Právě shromáždění a utřídění relativně velkého množství soudní judikatury, vyabstrahování jejích podstatných závěrů a jejich zprostředkování čtenáři v kontextu uceleného výkladu lze považovat za hlavní přínos komentáře. Publikace coby komentář praktický je určen především odbornému personálu jednotlivých správních orgánů, který se bezprostředně podílí na vedení správního řízení a vydání správního rozhodnutí, popř. jiným způsobem se při své každodenní činnosti střetává se správním řádem. Současně může dobře posloužit všem těm, se kterými nebo vůči nimž je správní řízení vedeno, popř. vůči nimž směřují jednotlivé úkony, aby mohli v dané situaci řádně a efektivně uplatňovat svá procesní práva....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/446102/big_spravni-rad-prakticky-komentar-1Nl-446102.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Správní řád. Praktický komentář
Správní řád. Praktický komentář

2020 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-797-6

KoupitKoupit eknihu

Správní řád. Praktický komentářSprávní řád. Praktický komentář

2020 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-798-3