Soukromé právo 21. století

kniha od:

nehodnoceno
Soukromé právo 21. století obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Monografie vznikla jako výsledek řešitelského úsilí předních odborníků na soukromé právo v rámci Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově „Soukromé právo XXI. století“ (PRVOUK 05). Cílem řešitelského kolektivu bylo postihnout klíčovou roli soukromého práva v dynamicky se vyvíjející společnosti. Badatelské úsilí se zaměřilo jak na základní soukromoprávní instituty a jejich výklad, tak na vybrané dílčí problémy. Tím se řešitelům otevřel prostor jak pro koncepční úvahy nad dalším směřováním soukromého práva jako celku, tak pro identifikaci aktuálních problémů současné právní úpravy a jejich kritický rozbor. Pro lepší přehlednost je kniha rozdělena do pěti částí, z nichž každá nabízí podnětné úvahy de lege ferenda: 1. Kogentní a dispozitivní normy v soukromém právu, 2. Ochrana slabší strany, 3. Subjekty soukromého práva a jejich jednání, 4. Nástroje právní ochrany, 5. Procesní souvislosti. Monografie je určena odborníkům se zájmem o hlubší studium soukromého práva v jeho širších souvislostech....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/438844/big_soukrome-pravo-21-stoleti-loM-438844.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Soukromé právo 21. století
Soukromé právo 21. století

2018 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7552-595-6

KoupitKoupit eknihu

Soukromé právo 21. stoletíSoukromé právo 21. století

2018 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7552-954-1