Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejich cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkaz komentují a doplňují v příloze. Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků. Právní stav publikace je k 1. 8. 2020....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/455430/big_rozumime-ucetni-zaverce-podnikatelu-uFd-455430.jpg 41
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Rozumíme účetní závěrce podnikatelů
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

2020 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-913-0

KoupitKoupit eknihu

Rozumíme účetní závěrce podnikatelůRozumíme účetní závěrce podnikatelů

2020 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-914-7